Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kulutus ja tuotanto -teema

Kestävistä kulutusvalinnoista ja tuotantotavoista tarvitaan luotettavaa tietoa kuluttajille, yrityksille ja ympäristöpoliittisen päätöksenteon tueksi sekä arvioitaessa ja kehitettäessä ympäristötekniikkaa ja siirryttäessä kohti kestävää taloutta.

Ympäristöongelmat aiheutuvat pääasiassa kulutuksesta ja kulutettavien tuotteiden ja palvelujen tuotannosta. Haitallisia päästöjä, maankäytön paineita ja jätteiden määrää on vähennettävä ja luonnonvarojen käyttöä muutettava ekotehokkaaksi – vähemmästä on tuotettava enemmän.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) edistää kestävää materiaali- ja energiataloutta sekä haitallisen päästöjen hallintaa muun muassa arvioimalla tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaikutuksia ja kehittämällä työvälineitä ekologiseen tuotesuunnitteluun. SYKEn asiantuntija- ja tutkimustyön keskeiset kysymykset koskevat lisäksi jätteiden synnyn ehkäisyä, jätehuoltoa, jätevesiä ja pilaantuneita maita, haitallisten aineiden riskejä ja teollisuuden päästöjä.

 

Jyri Seppälä

Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä,
Suomen ympäristökeskus SYKE, (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

Eeva_Furman_pallokuva85px Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman,
Suomen ympäristökeskus SYKE, (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
  Laboratorionjohtaja Tero Eklin, Suomen ympäristökeskus SYKE, (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

 

Henkilöstön yhteystiedot

 

Ajankohtaista teemassa

Viimeaikaisia julkaisuja

 • Lukkarinen, J., Berg, A., Salo, M., Tainio, P., Alhola, K., Antikainen, R. 2017. An intermediary approach to technological innovation systems (TIS)—The case of the cleantech sector in Finland. Environmental Innovation and Societal Transitions, in press.
 • Lazarevic, D. and Valve, H. 2017. Narrating expectations for the circular economy: towards a common and contested European transition. Energy Research and Social Science.
 • Dahlbo, H., Aalto, K., Eskelinen, H., Salmenperä, H. 2017. Increasing textile circulation—Consequences and requirements. Sustainable Production and Consumption 9: 44-57.
 • Lyytimäki J., Antikainen R., Hokkanen J., Koskela S., Kurppa S., Känkänen R., Seppälä J. (Accepted). Developing key indicators of green growth. Sustainable Development DOI: 10.1002/sd.1690
 • Jalas, M., Hyysalo, S., Heiskanen, E., Lovio, R., Nissinen, A., Mattinen, M., Rinkinen, J., Juntunen, J.K., Tainio, P., Nissilä, H. 2017. Everyday experimentation in energy transition : A practice-theoretical view. Journal of Cleaner Production. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.034
 • Sahimaa, O., Mattinen, M.K., Koskela, S., Salo, M., Sorvari, J., Myllymaa, T., Huuhtanen, J., Seppälä, J. 2017. Towards zero climate emissions, zero waste, and one planet living : Testing the applicability of three indicators in Finnish cities. Sustainable Production and Consumption, http://dx.doi.org/10.1016/j.spc.2017.02.004
 • Kivimaa, Hilden, H., Huitema, D., Jordan, A., Newig, J. 2017. Experiments in climate governance–a systematic review of research on energy and built environment transitions. Journal of Cleaner Production.
 • Saikku, L., Tainio, P., Hildén, M., Antikainen, R., Leskinen, P., Koskela, S. 2016. Diffusion of solar electricity in the network of private actors as a strategic experiment to mitigate climate change. Journal of Cleaner Production 142: 2730-2740.
 • Seppälä, J., Sahimaa, O., Honkatukia, J., Valve H., Antikainen, R., Kautto, P., Myllymaa, T., Mäenpää, I., Salmenperä, H., Alhola, K., Kauppila, J., Salminen, J. 2016. Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030 [Circular economy in Finland – operational environment, policy instruments and modelled impacts by 2030, in Finnish with English abstract]. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2016.
 • Näkökulmia kokeilurahoitukseen - Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta . Mikko Annala, Annukka Berg, Riina Antikainen, Tuuli Kaskinen, Leena Alanko. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2016
 • Implementing the green economy in a European context. Lessons learned from theories, concepts and case studies. Saikku, L. ym. 2015. PEER Report.
 • Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyvä kaytäntöjä. Kangas, H.-L. ym. 2015. Sitran selvityksiä 101.
 • Kohti hiilineutraalia kiertotaloutta - tutkimus vauhdittamaan muutosta   - Policy Brief, SYKE.

tilaisuuksien ja väitösten materiaalit

Vihreää kasvua rakentamassa –aamiaistilaisuus, 2.9.2014

Yleisöluento: Dr. Gregory Norris, Harvard School of Public Health

Dr. Norris piti 13.9. yleisöluennon positiivisesta hiilijalanjäljestä eli kädenjäljestä (Handprints). Ekologinen kädenjälki mittaa sitä hyvää, mitä saamme aikaiseksi ympäristölle ja toimii jalanjälkeä täydentävänä indikaattorina. Norris on kädenjälkiajattelun isä ja kehittäjä.

"Vihreä talous ja vesi Suomessa – mitä uusia mahdollisuuksia?" työpaja

Mitä tarkoittaa vihreä talous, entä vesijalanjälki? Mitkä ovat Suomen vesiosaamisen kärjet ja mahdollisuudet? Mikä on Suomen ja suomalaisten yritysten rooli tulevaisuuden globaalissa vesiliiketoiminnassa?

Väitöstilaisuus: "Input-output analysis of the networks of consumption, production and environmental destruction"

Tuomas Mattila väitteli Aalto-yliopistossa aiheesta "Input-output analysis of the networks of consumption, production and environmental destruction" (Suomen kansantalouden ympäristövaikutusten panos-tuotos analyysi). Vastaväittäjänä oli Dr. Gregory Norris Harvardin yliopistosta.

Verkkouutisia

RSS
 • Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina 6.11.2017
  Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on saatu etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vähenemään merkittävästi.
Lisää uutisia

Tiedotteita

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 8.10.2013 klo 9.28, päivitetty 22.5.2017 klo 10.11
Kohderyhmä: