Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Lajittelua tehostavat käytännöt -hankkeen tavoitteena on edistää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen noston kannalta keskeisten toimien toteuttamismahdollisuuksia. Erityisesti hankkeen tavoitteena on myös selvittää Pay as you throw (PAYT) -järjestelmän kehittämistä Suomen oloihin soveltuvaksi sekä luoda jätehuollosta vastaaville tahoille selkeät edellytykset käynnistää erityyppisiin olosuhteisiin soveltuvia lajitteluun aidosti kannustavia maksujärjestelmiä.

Hankkeessa kehitetään PAYT-suunnitelmamalli jätelaitosten käyttöön erilaisilla asuinalueilla. Kokeilun yhteydessä kerätään tietoa PAYT-järjestelmien sovellustavoista eri maissa sekä järjestelmien käyttöönoton edellytyksistä. Lisäksi tutkitaan mahdollisia tarpeita hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin järjestelmien laajamittaisen käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Kokeilussa selvitetään myös järjestelmän kustannus- ja ympäristövaikutuksia sekä PAYT-järjestelmien valtakunnallisen käyttöönoton merkitystä kierrätysasteen nostoon. Lisäksi tuotetaan maksujärjestelmää harkitsevien käyttöön laskentamalli, jonka avulla voidaan tarkastella järjestelmän vaikutuksia jätehuollon kustannusrakenteeseen ja maksujen määräytymiseen.

Julkaistu 21.7.2017 klo 11.07, päivitetty 21.7.2017 klo 13.18