1
2
3
Seuraava Viimeinen

Koulutuspalvelut
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2014

Suomen ympäristökeskus (SYKE) järjestää maa- ja metsätalousministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintaan liittyviä koulutus- ja neuvottelupäiviä. Osa n...

Palvelut > Koulutuspalvelut
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
Hanke | Julkaistu: 3.2.2017

Ympäristötutkimus – ja sen osana merentutkimus – tarvitsee niin nais- kuin miestutkijoidenkin panosta.  Tasa- ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen tutkimuksessa (Baltic Gender)
Asiantuntijat
Sisältösivu | Julkaistu: 8.2.2016

SYKEssä työskentelee yli 700 ammattilaista, joista lähes 500 on tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Olemme vastuullisia, innostuneita ja kokonaisuudet hallitsevia ammattilaisia. SYKEn ...

Asiantuntijat
Julkaisut
Sisältösivu | Julkaistu: 8.2.2016

Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä. Kaikki omat sarjajulkai...

Julkaisut
Koululaisapua vesistöseurantaan
Sisältösivu | Julkaistu: 10.6.2016

Ympäristöä koskevan tiedon keruussa vapaaehtoistoiminnalla on Suomessa pitkä historia. Nyt pohditaan, löytyykö koululaisista uusi voimavara vesistöjen seurannalle....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Koululaisapua vesistöseurantaan
Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)
Hanke | Julkaistu: 16.3.2016

Tausta ja tavoitteet Seurantatiedon tuotanto on muuttunut ja muuttuu yhä. Yhä useammin seurantatieto tulee suoraan toimittajalta tietojärjestelmiin, mikä vähentää manuaalisten työvaiheiden mää...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)
Ympäristötiedon tuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2015

Ympäristön seurannoista informaation yhdistämiseen Ympäristön seurannoista luodaan lähivuosina yhtenäinen informaatiojärjestelmä, josta tiedon käyttäjät ja jatkojalostajat voivat joustavasti yhd...

Tutkimus & kehittäminen > Ympäristötiedon tuotanto
Esitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.4.2013

Avaa SYKE 20 vuotta -esite   Ilmastopolitiikka Jälkeemme vedenpaisumus? -näyttelyesite ja näyttelyjulisteet Ilmasto muuttuu - mikä muu muuttuu? -esite / The climate...

Julkaisut > Esitteet
Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma (WP1.1 Tiedon hallinta ja työkalut; WP3 Kaukokartoitus; WP5 Liiketoimintamallit)
Hanke | Julkaistu: 20.11.2015

Projektissa tutkitaan tapoja tehostaa ympäristötiedon arvoketjua (anturit, kenttämittaukset, laadunvarmennus, tiedon hallinta, tiedon louhinta ja mallinnus, liiketoiminta). Projektissa on kehitetty a...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma (WP1.1 Tiedon hallinta ja työkalut; WP3 Kaukokartoitus; WP5 Liiketoimintamallit)
Hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 30.5.2013

   Kuva: Seppo Knuuttila Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joissa tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin, meren ja vesistöjen suojelun ja kestävän käytön turvaamiseksi. Kehitä...

Tutkimus & kehittäminen > Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö > Hankkeet
SYKE 20 vuotta kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
Tiedote | Julkaistu: 2.3.2015

Suomen ympäristökeskus aloitti toimintansa 20 vuotta sitten maaliskuussa 1995. Samana vuonna Suomesta tuli EUn jäsen. ”Suomen EU-jäsenyyden myötä SYKE pääsi mukaan EU:n tutkimusohjelmiin. Kilpaillun r......

Ajankohtaista > Tiedotteet > SYKE 20 vuotta kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
SYKE 20 vuotta: Olennaista tietoa, oivaltavia ratkaisuja -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 27.2.2015

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2015 Suomen ympäristökeskus aloitti toimintansa maaliskuussa 1995. Sitä oli edeltänyt perusteellinen ja innostunut valmistelutyö. Meillä oli unelma: SYKEn t......

Julkaisut > Esitteet > SYKE 20 vuotta: Olennaista tietoa, oivaltavia ratkaisuja -esite
Kokeellinen ympäristötutkimus
Sisältösivu | Julkaistu: 21.8.2015

Kasvavat ympäristöongelmat ja uudet uhkakuvat vaativat uutta, systemaattisesti ja tieteellisesti tutkittua tietoa syventämään ymmärrystämme ympäristön tilasta ja syy-seuraussuhteista. Kokeellisen tut...

Tutkimus & kehittäminen > Teemoja täydentävät aihealueet > Kokeellinen ympäristötutkimus
Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Tiedote | Julkaistu: 6.2.2015

Roskien kerääminen ja lajittelu keräsivät eniten mainintoja Espoon kaupungin ja Kotkan akvaariotalo Maretariumin keräämissä Suomenlahti-sitoumuksissa. Sitoumuksen teki yli 2300 ihmistä vuoden aikana. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Tutkimus & kehittäminen > Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö > Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi
Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Tiedote | Julkaistu: 29.1.2015

Suomi, Viro ja Venäjä toteuttivat vuonna 2014 Suomenlahdella poikkeuksellisen laajan, koko merialueen kattavan seurannan yhteisen Suomenlahti-vuoden 2014 puitteissa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Tutkimus & kehittäminen > Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö > Suomenlahden tilasta saatiin kattava kuva Suomen, Viron ja Venäjän yhteisseurannoilla
Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Tiedote | Julkaistu: 21.1.2015

SYKEn vetämä suomalaisen merentutkimuksen FINMARI-konsortio on saanut 1,25 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Akatemia on vastikään myöntänyt yhteensä 19,3 miljoonaa euroa 48:lle eri aloj......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Tutkimus & kehittäminen > Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö > Merentutkimuksen FINMARI-yhteenliittymälle 1,25 miljoonaa euroa Suomen Akatemialta
Suomalainen bioenergiatutkimus näkyy kansainvälisessä tiedeviestinnässä
Uutinen | Julkaistu: 15.1.2015

Suomalaistutkijoiden bioenergiaa koskevat tieteelliset artikkelit ovat saaneet poikkeuksellisen hyvin näkyvyyttä kansainvälisessä tiedemaailmassa. Niihin viitataan, niitä ladataan ja niitä on käytetty......

Ajankohtaista > Uutiset > Suomalainen bioenergiatutkimus näkyy kansainvälisessä tiedeviestinnässä
Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Tiedote | Julkaistu: 14.3.2014

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi tänään kansalliselle tiekartalle nimettyä suomalaista merentutkimuksen yhteenliittymää FINMARIa. Siihen kuuluvat kolme maamme merkittävintä Itämeri-tutkimusta har......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Tutkimus & kehittäminen > Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö > Suomen Akatemia päätti tutkimuksen kansallisesta tiekartasta: SYKE koordinoimaan uutta merentutkimuksen yhteenliittymää
Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen taustat ja päätavoitteet Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa tulevat jatkossa vieläkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla etsit...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategiat ja hillintä Euroopan sisävesissä - uudet mallinnustekniikat (REFRESH)
Tapahtumat
Sisältösivu | Julkaistu: 3.6.2016

SYKE järjestää koulutustilaisuuksien lisäksi seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista ympäristöön liittyvistä aiheista. Suurin osa koulutustilaisuuksista ja seminaareista löytyy: K...

Ajankohtaista > Tapahtumat

1
2
3
Seuraava Viimeinen