Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Kiertotalouden edistämiseen vauhtia taloudellisilla ohjauskeinoilla
Uutinen | Julkaistu: 2.2.2018

Kiertotalouteen siirtymisessä ohjauskeinoilla on tärkeä merkitys. Olemassa oleva taloudellinen ohjaus kohdentuu lähinnä jätepolitiikkaan. Taloudellisia ohjauskeinoja tarvitaan luonnonvarojen resurssit......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Kiertotalouden edistämiseen vauhtia taloudellisilla ohjauskeinoilla
Ajankohtaista > Uutiset > Kiertotalouden edistämiseen vauhtia taloudellisilla ohjauskeinoilla
Sarianne Tikkanen: Ekologisella verouudistuksella vauhtia kiertotalouteen
27.11.2017

Kiertotaloudesta kohistaan kaikkialla – ja syystäkin. Mutta miten vauhditamme muutosta nykyisestä lineaarisesta taloudesta kohti kiertotaloutta? Varteenotettavan ratkaisun tarjoaa ekologinen verouudis......

Ajankohtaista > Ratkaisuja-blogi > Sarianne Tikkanen: Ekologisella verouudistuksella vauhtia kiertotalouteen
Developing key indicators of green growth
Julkaistu: 11.7.2017

Sustainable Development (2017)...

Julkaisut > Artikkelit > Developing key indicators of green growth
Biokaasun käyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasuteknologia perustuu monivaiheiseen mikrobien tekemään hajotustyöhön. Raaka-aineena voidaan käyttää hyvin monenlaisia orgaanisia materiaaleja, kuten: Lanta, biojäte, puhdistamoliete, teurasjät...

BioRaEE > Biokaasun käyttö
EIP-Agri
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä Maaseudun innovaatioryhmät parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, sekä toimivat tiiviisti tuottaakseen m...

BioRaEE > Hankkeen esittely > EIP-Agri
Energia
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasu on pääosin metaanin ja hiilidioksidin seos, jossa metaani vastaa maakaasua ja on siten samalla tavoin käytettävissä energiantuotannossa. Biokaasu on arvokas polttoaine, jota voidaan käyttää ...

BioRaEE > Biokaasun käyttö > Energia
Haasteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasun tuottajilla on ollut haasteena löytää jatkojalostukseen toimivia ja kannattavia teknologioita. Jäännös voidaan separoida kuiva- ja nestejakeiksi, jolloin fosforirikas kuivajae (kuiva-ainepi...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet > Haasteet
Hankkeen esittely
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hallitus pyrkii edistämään ravinnekiertoja. Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on, että puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntalietteistä on kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen...

BioRaEE > Hankkeen esittely
Kannattavuus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksessa tuotettujen kierrätyslannoitteiden käytön kannattavuus tilojen kannalta. Päätavoite taloustarkasteluissa on arvioida reunaehdot hinnalle, jonka erityyppiset ...

BioRaEE > Ravinnekierrot, ympäristö ja talous > Kannattavuus
Kierrätyslannoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasuprosessin mädätysjäännös ei sellaisenaan ole käyttökelpoisimmillaan viljelijän tarpeiden kannalta. Ravinnesuhteet eivät usein ole optimaaliset ja jäännös on laimeaa. Erityisesti suuremmissa l...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet
Kierrätyslannoitteet pellolla
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja si...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet pellolla
Liiketoimintamahdollisuudet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasulaitos mahdollistaa maaseudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia usealla tavalla. Biokaasulaitoksesta saadaan tuotettua energiaa, joka voidaan käyttää omiin tarpeisiin tai myyntiin eri muodoissa...

BioRaEE > Biokaasun käyttö > Liiketoimintamahdollisuudet
Mahdollisuudet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Olennaista on ymmärtää, millaisia kierrätyslannoitteita jalostuksella pyritään luomaan ja säätää teknologiaa sen mukaan. Hienosti toimiva tekniikka ei yksin markkinoille pääsyä takaa, mikäli sen lopp...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet > Mahdollisuudet
Ohjeistus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Koska uusille valmisteille ei välttämättä ole tyyppinimeä lannoitevalmistelaissa, hankkeessa suunnitellaan myös testattavien kierrätyslannoitteiden tyyppinimihakemusta neuvotellen valvovan viranomais...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet pellolla > Ohjeistus
Ravinnekierrot, ympäristö ja talous
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeessa huomioidaan koko toimintaketju biokaasuprosessin raaka-ainepohjasta lähtien ja jatkuen aina jalostettujen lopputuotteiden käytön ratkaisuihin, toimintaketjun kannattavuuteen ja ympäristövai...

BioRaEE > Ravinnekierrot, ympäristö ja talous
Ravinteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasulaitoksen mädätejäännös soveltuu useimmiten hyvin käytettäväksi lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasuprosessi on suljettu, joten materiaalien sisältämät ravinteet säilyvät prosessissa...

BioRaEE > Biokaasun käyttö > Ravinteet
Tarjonta
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Tällä hetkellä kierrätyslannoiteita on niukasti tarjolla. Lisätietoa tulossa pian. ...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet > Tarjonta
Testaus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Kenttäkokeissa seurataan mädätysjäännöksen lannoitusvaikutusta tyypillisillä suomalaisilla viljelykasveilla (viljat, nurmi) ja kasvihuonekurkulla. Konsentroiduilla kierrätyslannoitteilla tehdään kaks...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet pellolla > Testaus
Toteuttajat
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus (Luke), Karelia ammattikorkeakoulu, BioKymppi Oy, Koivikon Kartano Oy ja Luukkaisen puutarha Oy. Han...

BioRaEE > Hankkeen esittely > Toteuttajat
Ympäristöystävällisyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeessa arvioidaan esimerkkilaitoksen mädätysjäännöksen jatkojalostuksen ja muodostuvien kierrätysravinteiden hyödyntämisen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia soveltamalla elinkaariarviointiin (LCA...

BioRaEE > Ravinnekierrot, ympäristö ja talous > Ympäristöystävällisyys

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen