Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenPaikkatietoalusta (PTA)
Hanke | Julkaistu: 13.2.2018

Paikkatietoalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville. Tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paikkatietoalusta (PTA)
Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)
Hanke | Julkaistu: 6.2.2018

Copernicus Global Land Lot 2 on osa Copernicus Global Land –palvelua, teemana kryosfääri ja vesi. Copernicus –ohjelman yksi päätavoite on tarjota tietoa niin tiedeyhteisölle kuin muille sidosryhmille...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)
Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR
Hanke | Julkaistu: 14.2.2018

Projektissa kehitetään monilähteisen (optinen ja erityisesti SAR) kaukokartoitusdatan yhteyskäyttöä lumipeittteen kartoittamiseksi Euroopan alueella. Tavoitteena on algoritmi, joka yhdistää lumen alu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR
Suomi satsaa arktiseen yhteistyöhön
Sisältösivu | Julkaistu: 8.12.2016

Suomi aloittaa keväällä Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Arktisten maiden yhteistyössä tutkimuksella on keskeinen rooli. ...

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Suomi satsaa arktiseen yhteistyöhön
Arktiset ympäristöhavainnot (AHA)
Hanke | Julkaistu: 6.9.2016

Arktiset ympäristöhavainnot –hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa paikallisen ympäristötiedon saatavuutta sekä hyödyntämistä eri tasoilla, ml. paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Arktiset ympäristöhavainnot (AHA)
Ympäristö kolahti kuin uusi herätys
Sisältösivu | Julkaistu: 19.4.2016

Ympäristökysymykset ja ekoteologia uudistivat ekorovasti Ilkka Sipiläisen näkemyksen kristinuskosta....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Ympäristö kolahti kuin uusi herätys
Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2016

Kaivokset aiheuttavat riskejä pinta- ja pohjavedelle. Niiden hallintaan on kehitetty uusia työkaluja yhdessä kaivosyhtiöiden kanssa....

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Kaivos voi ennakoida vesiasiat
Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)
Hanke | Julkaistu: 23.9.2015

TRIPOD on Aalto-yliopiston johtama konsortiohanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja SYKE. Hankkeessa tutkitaan välittäjäorganisaatiota energia-alan murroksessa. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)
Lääkkeemme päätyvät Itämereen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.6.2015

Särkylääkkeistä, kipugeeleistä ja ehkäisypilleistä peräisin olevat kemikaalit päätyvät usein puhdistamattomina Itämereen. Ne haittaavat meren eliöstöä. Esimerkiksi uroskalat voivat vaihtaa sukupuolta ......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2015 > Lääkkeemme päätyvät Itämereen
Ympäristönsuojelulaki uudistui
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2014

toimitussihteeri Eija Järvinen Suomen ympäristökeskus Ympäristö-lehti 4/2014 Uusi ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus tuliva......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2014 > Ympäristönsuojelulaki uudistui
Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2014

Vaikutusten arviointia pidetään keskeisenä asiana, kun tehdään merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. Lainvalmistelussa vaikutusten arviointi kulkee kuitenkin enemmin sivujuonteena kuin systemaattis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Ekosysteemipalvelut > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Ympäristönsuojelulaki uudistuu
Sisältösivu | Julkaistu: 3.2.2014

vapaa toimittaja Aino Haavio Ympäristö-lehti 1/2014 Hallitus antoi viime joulukuussa eduskunnalle esityksen uudeksi ympäristönsuojelulaiksi. Laki......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2014 > Ympäristönsuojelulaki uudistuu
Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tiedote | Julkaistu: 14.10.2013

Keinovalaistuksen lisääntyminen on muokannut maisemia enemmän kuin mikään muu ympäristömuutos viimeisen sadan vuoden aikana. Tätä yllättävän vähälle huomiolle jäänyttä muutosta käsitellään uudessa tie......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos