Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

AJANKOHTAISTA

 

Tervetuloa BioRaEE-hankkeen puoliväliseminaariin 28.11.2018

BioRaEE-hanke haluaa edistää vuoropuhelua viljelijöiden, biokaasu- ja kierrätyslannoitetuottajien ja tutkimuksen välillä. SYKEn, LUKEn, Karelia-ammattikorkeakoulun ja BioKymppi Oy:n järjestämässä seminaarissa 28.11. pohditaan yhdessä, miten kierrätyslannoitteiden käyttöä voitaisiin edistää ja mitä pullonkauloja kierrätyslannoitteiden käyttöön vielä liittyy. Lisää

Uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille (21.8.2018)

Kierrätysravinteiden valmistaminen ja tuotteistaminen on Suomessa verrattain uusi ala, johon kohdistuu paljon odotuksia. Tuore opas tarjoaa apua tuotteiden valmistajille alan haltuunottoon. Lisää

Blogi_Bioraee
 

Blogi: Pullonkauloja (3.8.2018)

Kierrätyslannoitemarkkinoilla näyttää olevan tilanne, jossa valmistajat kamppailevat kannattavuusongelmien kanssa eikä asiakkailta löydy maksuhalukkuutta, Ari-Matti Seppänen ja Sari Luostarinen LUKEsta kirjoittavat tuoreessa blogissaan. Lue koko blogi

 

Kenttäkokeet käynnissä Kiteellä (9.7.2018)

Kiteellä sijaitseville vilja- ja nurmikoealalle levitettiin konsentroitua mädätettä, käsittelemätöntä mädätettä, naudan lietelantaa ja väkilannoitetta. Koeruuduilla tehdään kasvustohavaintoja pitkin kasvukautta. Lisää

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja kannattavuutta maatilojen ja koko käsittelyketjun kannalta. Tarkastelussa on biokaasun mädätejäännöksen jatkojalostuksen kehittäminen. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttö testataan yhdessä viljelijöiden kanssa ja verrataan muihin lannotteisiin. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on oleellinen osa hanketta. Viljelijöiden ja tutkijoiden tiivis yhteistyö on avainasemassa.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Tanja Myllyviita, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1872, etunimi.sukunime@ymparisto.fi
  • Toimitusjohtaja Mika Juvonen, BioKymppi Oy, puh. 040 548 6701, etunimi.sukunimi@bio10.fi
 
   
   
 

 

 

 

 

 

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.53, päivitetty 27.9.2018 klo 10.25
Kohderyhmä: