Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimuskumppanit - esimerkkejä yhteistyöstä

Avointa ympäristötietoa tutkimuksen käyttöön

Satelliittikuva
Kuva: SYKE/NASA/LC8

SYKE avasi tietovarantonsa julkiseen käyttöön ensimmäisenä tutkimuslaitoksena Suomessa. SYKEn metatietopalvelu vastaa Suomen Akatemian vaatimuksia ja mahdollistaa oman tutkimusaineiston jakamisen. Kaikki ympäristöhallinnon avoimet aineistot, tietojärjestelmät ja niiden metatiedot on koottu yhteen verkkopalveluun www.syke.fi/avointieto. Kiinnostus aineistoihin lisääntyi vuoden 2016 aikana merkittävästi, esimerkiksi paikkatietoaineistojen latausmäärä kasvoi reilun kolmanneksen.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Mustan hiilen päästövähennyksillä torjutaan ilmastonmuutosta

Musta hiili
© Riku Lumiaro

Lyhytikäiset yhdisteet kuten musta hiili, vaikuttavat merkittävästi arktisen alueen lämpenemiseen. Nopeat toimet yhdisteiden vähentämiseksi CO2-päästöjen ohella voivat parantaa ilmanlaatua sekä rajoittaa ilmastonmuutosta.

SYKE tutkimuskumppaneineen valmisteli suositukset mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi arktisen alueen ulkopuolisissa maissa. Arktinen neuvosto hyödyntää tuloksia antaessaan suosituksia päästövähennyksistä. SYKEn vahva osaaminen ilmansaasteiden yhteisvaikutusten mallintamisessa tukee arktisen alueen ilmastotyötä. SYKE on myös tuottanut päätöksentekijöille Policy Briefin mustasta hiilestä ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksessa.

Yhteistyössä: 

Itä-Suomen yliopisto, Suomen Akatemia (rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:


Tutkijat osoittivat yhteyden ilmastonmuutoksen ja tulvien välillä

Rankkasade
Kuva: Ari Andersin

Laaja kansainvälinen tutkijaryhmä, jossa myös SYKE oli edustettuna, osoitti ensimmäistä kertaa Euroopan laajuisesti yhteyden tulvien ja ilmastonmuutoksen välillä. Tulvat ovat viime vuosikymmeninä aikaistuneet ilmaston lämpenemisen johdosta selvästi tietyillä alueilla Euroopassa ja toisaalta myöhentyneet tietyillä alueilla.Wienin teknillisen yliopiston johdolla tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin 38:ssa Euroopan maassa sijaitsevien yli 4 000 hydrologisen havaintoaseman aineistot vuosilta 1960–2010.

Artikkeli, jonka laatimisessa hyödynnettiin myös Suomen pitkiä ja yhtenäisiä hydrologisia havaintoaineistoja, julkaistiin elokuussa 2017 Science-lehdessä.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Arandan mallia hyödynnetty maailmalla

Aranda
© Panu Hänninen

SYKEn merentutkimusalus Arandan erinomaista mallia on käytetty maailmalla tutkimusalusten suunnittelussa. Arandan erityistekniikkaa arktisten alueiden ja meren ravintoverkkojen tutkimukseen hyödynnetään kansainvälisesti. Arandaa käyttävät tutkimustyössään muun muassa Suomen Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Ruotsin hydrologinen ja meteorologinen laitos (SMHI). Yhteistyö naapurimaiden kanssa auttaa yhtenäistämään ja kehittämään seurantamenetelmiä sekä säästää resursseja.

Yhteistyössä:

Suomen Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Ruotsin hydrologinen ja meteorologinen laitos (SMHI).

Kiinnostuitko, lue lisää:


Chile parantaa ympäristöseurantojen laatua

ERC Chile
© ERC-Chile

Chilessä luottamus ympäristötietoon on heikentynyt, koska ympäristömittausten laadunvarmistus ei ole ollut riittävää. Chilen viranomaiset suunnittelivat SYKEn, Ilmatieteen laitoksen ja VTTn kanssa maahan ympäristömittausten vertailulaboratoriokeskuksen vuonna 2017.

Keskus edistää laboratorioiden mittaustarkkuutta, levittää hyviä toimintatapoja sekä järjestää alan ammattilaisten pätevyyskokeita. Metsä- ja kaivossektorit ovat Chilelle tärkeitä kasvualoja, joiden kehittämisessä laadukas ympäristöseuranta on tärkeää. SYKEn vahva kemian alan ympäristömittausten osaaminen oli yhteistyössä oleellista.

Yhteistyössä:

Chilen viranomaiset, Eurochile, Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Kiinnostuitko, lue lisää:


llmansaastearvioinneilla kohdennettu päästöjen vähennystä maailmanlaajuisesti

Ilmansaasteet
© Jouko Lange

Ilmansaasteet vaikuttavat ilmastoon, ympäristöön ja ihmisten terveyteen. SYKE on ollut mukana kehittämässä Euroopan ja maailmanlaajuisia ilmansaasteiden päästöarvioita yhteistyössä itävaltalaisen IIASA-instituutin kanssa.

Mallien avulla on voitu kohdentaa päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti. Niillä voidaan arvioida useiden eri päästöjen kulkeutumista ilmakehässä, vaikutuksia sekä päästövähennysten mahdollisuuksia ja kustannuksia. Työn tuloksia käytetään myös lainsäädännön valmistelussa, aluesuunnittelun tukena sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteiden arvioinnissa ja seurannassa.

Yhteistyössä: 

IIASA-instituutti
 

Moderni merentutkimusalus Namibiaan

Merentutkimus
© Juha Flinkman

Namibian hallitus hankki Suomesta ensimmäisen modernin merentutkimusaluksensa. SYKEn merikeskus koulutti Namibian merentutkimuslaitosta uuden aluksen tieteellisessä käytössä. Namibian merentutkijoiden osaaminen parani erityisesti meriekosysteemien mallintamisessa sekä paikkatietojärjestelmien soveltamisessa merentutkimukseen. Lisäksi SYKEn viestintäasiantuntijat tehostivat yhteistyökumppanien osaamista viestintästrategioiden ja -aineistojen laatimisessa ja käytössä.

Yhteistyössä:

Namibian merentutkimuslaitos, Suomen ulkoministeriö (rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:

Julkaistu 12.1.2018 klo 15.51, päivitetty 28.2.2018 klo 10.53

Kohderyhmä: