Vuosikatsaus

Vuosi 2015 oli Suomen ympäristökeskuksen 20. toimintavuosi. Vuosi oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti onnistunut. Tulosohjaavien ministeriöiden näkökulmasta SYKE on huolehtinut tehtävistään vähintään sovitulla tavalla. Tiukentuneessa taloustilanteessa toimintaa on pystytty sopeuttamaan onnistuneesti.

Ympäristötiedon keräämistä, jalostamista ja jakelua uudistetaan merkittävästi. Tavoite on, että erilaisten viranomaisrekisterien, tutkimusaineistojen, kaukokartoitusaineistojen ja kansalaishavaintojen ympäristö- ja luonnonvaratiedot olisivat mahdollisimman helposti ja joustavasti saatavilla ja koko yhteiskunnan hyödynnettävissä. Vuonna 2015 valmisteltu Avoin tieto -palvelu tarjoaa nyt tietoja mm. pinta- ja pohjavesistä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.

SYKE panostaa siihen, että tutkimustulokset tavoittaisivat päätöksentekijät entistä paremmin ja tutkimus olisi vaikuttavaa. Vuonna 2015 tieteellisten julkaisujen määrä oli suurempi kuin koskaan ennen, vaikka tutkijoiden määrä väheni, ja ammatillisten artikkeleiden määrä miltei kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Median näkökulmasta SYKE kuuluu kiinnostavuutensa ja viestintänsä aloitteellisuuden kannalta julkishallinnon parhaimmistoon

SYKEn taloudellinen tilanne säilyi vuonna 2015 vakaana. Ulkoinen T&K-rahoitus supistui selvästi, mutta vastaavasti toiminnan kustannuksia pystyttiin vähentämään riittävästi. Toiminnan tuloksellisuus parantui.

SYKEn laboratoriotoiminta supistuu vuoden 2016 alusta alkaen, koska ELY-keskukset tilaavat jatkossa tarvitsemansa analytiikkapalvelut kaupallisilta toimijoilta. Tästä aiheutuneiden YT-neuvotteluiden lopputuloksena henkilötyön määrä väheni noin 15 henkilötyövuodella.

Perusrahoituksen leikkauksia lukuun ottamatta tulevaisuuden näkymät ovat suhteellisen myönteiset. SYKEssä jo aiemmin aloitettu työ tukee erittäin hyvin monia hallitusohjelman tavoitteita. Esimerkiksi kiertotalouden vauhdittaminen ja viisaan sääntelyn edistäminen ovat SYKElle tuttuja, mutta samalla haasteellisia päämääriä. Oleellista on, että SYKE pystyy strategiansa mukaisesti tuottamaan ratkaisuja, jotka vauhdittavat kestävää kehitystä.

 

SYKE 20 vuotta -filminauha

 

Julkaistu 12.4.2013 klo 12.06, päivitetty 27.1.2017 klo 12.23