Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Strategia

Visio 2030

SYKE on yhdessä muiden kanssa onnistunut kääntämään yhteiskunnan kehityksen kestävälle polulle.

Toiminta-ajatus

Suomen ympäristökeskus tuottaa olennaista tietoa ja ymmärrystä sekä oivaltavia ratkaisumalleja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Arvot

Olemme vastuullisia, avoimia ja reiluja. Meillä on intoa ja luovuutta kokeilla uutta. Uskallamme onnistua ja epäonnistua.

Strategiset päämäärät

SYKE vaikuttaa luotettavalla ja tutkitulla tiedolla, jota käytetään laajasti ympäristöä koskevassa päätöksenteossa Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkimus- ja kehittämistyömme on aloitteellista ja kunnianhimoista. Rakentavan yhteistyön avulla lisäämme ymmärrystä ja tuotamme ratkaisuja, jotka

 • nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi
 • muuttavat suomalaiset kaupunkiseudut kestävyyden edelläkävijöiksi
 • rikastuttavat luonnon kirjoa ja samalla turvaavat ihmiskunnan hyvinvointia
 • varmistavat uudenlaisin keinoin, että meri ja vesistöt voivat hyvin ja vesivaroja käytetään kestävästi
 • muuttavat ympäristötiedon tuotantotavat vastaamaan uusia käyttötarpeita digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Tapamme toimia

 • toimimme eettisesti ja vastuullisesti
 • noudatamme avoimen tiedon ja tieteen periaatteita
 • tartumme mahdollisuuksiin ja kehitämme ratkaisuja verkostoissa sekä yhdessä sidosryhmiemme kanssa
 • tarkastelemme asioita kokonaisuuksina huomioiden niiden moninaiset kytkennät
 • kannamme yhdessä vastuuta työstämme, hyvinvoinnistamme ja monipuolisesta työyhteisöstämme
 • huolehdimme ennakoivasti osaamisemme ajantasaisuudesta
 • parannamme toimintaamme jatkuvasti ja järjestelmällisesti
 • hallitsemme toimintaamme liittyvät riskit
 • vähennämme toiminnastamme syntyvän ympäristökuormituksen mahdollisimman pieneksi
Julkaistu 17.6.2020 klo 15.34, päivitetty 17.6.2020 klo 15.47
Aihealue: