Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoin tieto

Uusimmat uutiset

Paikkatietoaineistoja päivitetään 26.9.2017. Käyttökatkoja Avoin tieto -palveluissa.

22.9.2017
Päivitämme 26.9.2017 klo 14:30 alkaen Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja ja avoimia rajapintoja. Päivitys aiheuttaa käyttökatkoja rajapintapalveluihin, karttapalveluihin ja ympäristötietojärjestelmien karttatoimintoihin. Pahoittelemme käyttökatkoista aiheutuvaa haittaa!
Lisää uutisia

SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.

Tietoaineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sekä sovelluksia.

Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti  Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Tietoaineistojen metatietokuvaukset löytyvät
metatietopalvelusta.

 

SYKEssä on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan. Lisäksi joitakin aineistoja voi koskea vielä erillinen käyttölupa. Tarkemmat tiedot löytyvät vasemmalla olevasta päävalikosta kohdasta Käyttölupa ja vastuut.

SYKEn avoin tieto Twitterissä:           

Julkaistu 29.1.2016 klo 9.56, päivitetty 29.1.2016 klo 12.22
Kohderyhmä: