Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Kunnat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja alueellista hyvinvointia

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaat käytännöt

Tietoa parhaista käytännöistä levitetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. HINKU-hanke on saanut runsaasti mediajulkisuutta. Lisäksi käytössä on muita viestinnällisiä keinoja kuten HINKU-foorumin verkkosivu, tilaisuudet ja uutiskirje. Hankken laajaa kumppanijoukkoa hyödynnetään tiedonlevityksessä. 

HINKU-foorumi ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii HINKU-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat. HINKU-foorumi tarjoaa jäsenilleen verkostoitumismahdollisuuksia, tukea päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja päästölaskentaan, näkyvyyttä ja viestinnällisiä yhteistyömahdollisuuksia. HINKU-foorumiin voivat liittyä ns. HINKU-kriteerit täyttävät kunnat sekä alan yritykset.

Lisätietoa:

hinkulogoProfessori Jyri Seppälä, puh. 0295 251 629

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, puh. 0295 251 690

Vanhempi tutkija Olli-Pekka Pietiläinen, puh. 0295 251 509

Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio, puh. 0295 251 676

Suunnittelija Kaarina Toivonen, puh. 0295 251 698

Verkkopäätoimittaja Ulla Ala-Ketola, puh. 0295 251 553

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 7.5.2013 klo 15.34, päivitetty 6.11.2013 klo 10.07