Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uutiset

Uutiset

RSS
 • Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina 6.11.2017
  Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on saatu etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vähenemään merkittävästi.
 • Arktisen meriympäristön suojelu kokoaa huippuasiantuntijat Suomeen 21.9.2017
  Arktisen meriympäristön suojelun huippuasiantuntijat kokoontuvat 21.–22.9.2017 Suomen ympäristökeskukseen keskustelemaan ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttaman merten happamoitumisen vaikutuksista arktiseen meriluontoon. Työpaja on osa Arktisen neuvoston mertensuojelutyöryhmän toimintaohjelmaa, ja sen järjestävät Suomi ja Ruotsi.
 • New kids on the block – SYKEn harjoittelijat kertovat 23.8.2017
  SYKE toi kesän aikana yhteen nuoria osaajia paitsi eri tiedekunnista, myös eri kaupungeista ja mantereilta. Harjoittelijat tutustuivat työelämään monitieteisissä hankkeissa ja testasivat omia vahvuuksiaan käytännössä.
 • Korvaako konenäkö ihmisen lajien tunnistamisessa? 22.8.2017
  Konenäön opettamiskokeilu alkoi ympäristöhallinnossa. SYKE kuvasi yhdessä Vionicen kanssa dronella ja älypuhelimilla maa-, vesi- ja liikennealueiden kasvillisuutta ympäristöministeriön rahoituksella. Konenäkö voi oppia vain niitä asioita, joita ihminen voi sille opettaa.
 • Luonnon terveyttä edistävä vaikutus kiinnostaa maailmalla – kansainvälinen konferenssi lokakuussa Helsingissä 21.8.2017
  Suomen osaaminen luontoterveysvaikutusten tunnistamisessa on huomattu kansainvälisesti. Tästä kertoo se, että luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen terveyteen liittyvä kansainvälinen asiantuntijakokous järjestetään Helsingin Vuosaaressa 23.–25.10.2017.
Lisää uutisia