Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

METSO-ohjelma - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

Haavan ruskaväritystä

Haapa ruskavärityksessä © Marja-Leena Nenonen

METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva metsäisten luontotyyppien ja lajien turvaamisohjelma. METSOn toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2008 ja se jatkuu vuoteen 2025. METSO-logoMETSO-logo

SYKEn rooli METSOssa

Suomen ympäristökeskuksella on merkittävä rooli ohjelman seurannassa ja kehittämisessä. Ympäristöministeriö rahoittaa SYKEssä tehtävää METSO-työtä.

SYKEssä tehdään runsaasti METSO-ohjelman toimenpiteitä tukevaa asiantuntijatyötä ja tutkimusta myös muulla rahoituksella, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. METSO-rahoituksella SYKEssä toimii vuosittain noin kymmenen henkilöä, joista päätoimisesti METSOn parissa työskentelee noin puolet.

Julkaistu 25.4.2013 klo 15.13, päivitetty 6.5.2015 klo 11.05
Kohderyhmä: