METSO-ohjelma - Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

Haavan ruskaväritystä

Haapa ruskavärityksessä © Marja-Leena Nenonen

METSO-ohjelma on vapaaehtoisuuteen perustuva metsäisten luontotyyppien ja lajien turvaamisohjelma. METSOn toteutuksesta vastaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2008 ja se jatkuu vuoteen 2025. METSO-logoMETSO-logo

SYKEn rooli METSOssa

Suomen ympäristökeskuksella on merkittävä rooli ohjelman seurannassa ja kehittämisessä. Ympäristöministeriö rahoittaa SYKEssä tehtävää METSO-työtä.

SYKEssä tehdään runsaasti METSO-ohjelman toimenpiteitä tukevaa asiantuntijatyötä ja tutkimusta myös muulla rahoituksella, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. METSO-rahoituksella SYKEssä toimii vuosittain noin kymmenen henkilöä, joista päätoimisesti METSOn parissa työskentelee noin puolet.

Tieteelle uusia lajeja löytyy suomalaisista metsistä tutkimusyhteistyöllä 10.9.2015
Tieteelle tuntemattomia lajeja löytyy edelleen paitsi tropiikista myös suomalaisista metsistä. Suomalaiset luonnon monimuotoisuuden tutkijat ovat viime aikoina yhdistäneet voimansa selvittääkseen juuri näitä kaikkein vähiten tunnettuja lajeja, niiden elintapoja ja uhanalaisuutta. Työssä tarvitaan lajiasiantuntijoiden sekä metsäympäristöihin ja niiden muutokseen erikoistuneiden tutkijoiden yhteistyötä.
Lue lisää
METSO on metsien monimuotoisuuden turvaamista monella rintamalla 7.5.2015
Vapaaehtoisuuteen perustuvan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) suosio maanomistajien keskuudessa jatkuu vuodesta toiseen. Vuonna 2008 käynnistyneessä ohjelmassa turvattiin viime vuonna ennätyksellisen suuri metsäpinta-ala, mikä osoittaa luonto- ja virkistysarvoista kiinnostuneiden metsänomistajien löytäneen ohjelman ja luottavan vapaaehtoiseen suojeluun ja luonnonhoitoon. METSOssa tapahtuu paljon muutakin, kertoo ohjelman tuore tilannekatsaus.
Lue lisää
Julkaistu 25.4.2013 klo 15.13, päivitetty 6.5.2015 klo 11.05
Kohderyhmä: