Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna

Pressmeddelande 23-08-2018 kl. 14.03
Rantakallio
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Ytblomningarna av blågröna alger har blivit färre både i havsområdena och i insjöarna. Endast mindre ytanhopningar förekommer i Finska viken. Längs med kusten förekommer det dock ställvis rikligt med ofarliga fintrådiga gröna alger. Inga blågröna alger har observerats vid de flesta observationsplatserna i insjöarna. Mera på finska 

Stor karta om veckans 34 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen (Pressmeddelande 17.7.2018)

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tel. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Dinoflagellaten i Östersjön

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Äldre forskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE (till 24.8)
tel. 0295 251 586, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (från 27.8)
tel. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: