Risken för att blågröna alger blommar i sommar är ansenlig i Finlands havsområden – varmt och soligt väder kan få blomningarna att öka kraftigt

Pressmeddelande 06-06-2019 kl. 9.00
Sorsa sakeassa levässä 556x303px
Blågröna alger i strandvattnet. © Bild: SYKEkuva

Pressmeddelande har korrigerats. Tidigare skrivs det i första paragrafen att risken för kraftig blomning av blågröna alger i Skärgårdshavet är måttlig, fast risken är betydande. På kartan är områdena korrekta.

Risken för kraftig och utbredd blomning av blågröna alger i Finlands havsområden är på samma nivå som tidigare år, eftersom näringssituationen i stort sett har förblivit densamma. I sommar är risken för bildning av bälten av blågröna alger betydande i Finska viken, den norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i Skärgårdshavet. I sydöstra Bottenhavet är risken måttlig. Väderförhållandena under sommaren avgör hur risken realiseras.

Algprognos 2019 556px
Algblomningsrisk 2019. För det vita området finns inga näringsuppgifter för vintern, och det har därför lämnats utanför bedömningen. © SYKE

Sommarvädret avgör algblomningens omfattning

Bedömningen av risken för algblomning baserar sig på kväve- och fosformängderna föregående vinter. SYKE och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har under Arandas kontrollseglatser gjort omfattande mätningar av näringsmängderna i vintras. Därtill har man fått uppgifter om näringsläget i Bottenviken från Umeå universitet. SYKE och Meteorologiska institutet har bedömt risken för algblomning med hjälp av en ekosystemmodell för Östersjön. Förutom vinterns näringsmängder har man beaktat näringshalternas utveckling under våren 2019. Denna information har samlats in genom Alg@line-kontroller på handelsfartyg och under Arandas resor.

Näringsläget under vintern ger en allmän bild av tillgången till näringsämnen följande sommar. Det är ändå vädret som slutgiltigt avgör algläget för sommaren. Blågröna alger trivs i varmt vatten och behöver också mycket ljus för att växa. Eftersom blågröna alger växer långsamt krävs också ett par veckor av gynnsamma förhållanden för att blomningen ska bli riklig.

”Denna riskprognos som ges i början av juni kan nog ge ganska bra information om potentiella områden med algblomning, men det är ändå bra att följa med det faktiska algläget med hjälp av veckorapporter och med egna ögon”, säger gruppchef Harri Kuosa på Finlands miljöcentral.

De senaste somrarna är ett skolexempel på detta. Förra sommaren beräknades risken för blomning av blågröna alger bli mindre än 2017, men de förväntningarna uppfylldes inte. Sommaren 2017 var ovanligt kall och mulen, vilket ledde till få blomningar. Förra sommarens värmebölja ledde till att situationen i fråga om blågröna alger i våra havsområden var den värsta på flera år, trots att näringsläget under vintern bara gav anledning att förutspå en medelhög risk.

I Finlands havsområden infaller toppen i fråga om blomning av blågröna alger vanligen i slutet av juli och början av augusti. Ställvis kan blomningarna fortsätta långt in på hösten, men oftast inte lika kraftigt som under sommaren.

Algläget kan förändras snabbt

Rådande vindförhållanden och strömmar avgör om de algmassor som bildas på öppet hav samlas på ytan och driver mot kusten. Exempelvis i våra sydliga havsområden kan ytblomningar av blågröna alger driva in i skärgården och mot kusten i synnerhet vid sydliga vindar.

Kraftig vind blandar de blågröna algerna med ytvattnet så att de inte är lika lätta att upptäcka. När vinden avtar stiger de sedan snabbt till ytan igen.

Aranda 556x303px
Efter att forskningsfartyget Aranda renoverades har det använts för att samla in näringsdata vintern 2018–2019. © Bild: Ilkka Lastumäki

Mängden blågröna alger kan variera mycket även inom ett litet område. Längs kusten och i skärgården kan strömmar och lokala näringskällor orsaka lokala algblomningar särskilt under långa perioder av stiltje och värme. Vinden kan också få blågröna alger att ansamlas i strandvattnet och längs stränderna.

Blågröna alger kan bilda olika ämnen som irriterar huden och gifter. Man bör alltid vara försiktig med rikliga blomningar av blågröna alger.

Informering om algläget inleds

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna läget gällande blågröna alger varje vecka fram till slutet av augusti. Sommarens första riksomfattande algöversikt publiceras idag 6.6.2019 klockan 13.

Mer information

Bedömning av risken för algblomning i Finlands havsområden:
Gruppchef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 251 106

Kommunikationsexpert Eija Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, 0295 251 242


Målgrupp: