En hyllning till landskapen i vardagsmiljön

Pressmeddelande 14-08-2018 kl. 9.12
Finlands miljöcentral och Miljöministeriet informerar
I Tammerfors
Tammerfors i sommar. Bild Riku Lumiaro

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon.

Alla människors vardag har ett landskap som är en viktig del av livsmiljöns kvalitet, kulturarvet och identiteten. Vi stannar upp för att beundra landskap som vi finner särskilt vackra, men landskapen i vår vardagsmiljö ses inte riktigt på samma sätt. Den dagliga livsmiljön kan bli så vardaglig att man inte längre fäster någon uppmärksamhet vid den.

Landskapen är dock en viktig del av människans välbefinnande och trivsel i livsmiljön. Med kampanjen Arkimaisema (Vardagslandskapet) vill man uppmuntra till att upptäcka värdet i det bekanta, vardagliga landskapet och hur det påverkar det dagliga livet.

Ditt vardagslandskap kan vara ett landskap inne i staden, ute i naturen eller borta på landsbygden. Det kan vara ett vackert eller ett helt vanligt landskap. Stanna upp för att titta på och fotografera landskapen i din vardag. Hurdana tankar eller känslor väcker landskapet hos dig? Dela din bild med hashtaggen #arkimaisema / #vardagslandskapet.

 

Till hösten firas Landskapsdagen

Kampanjen Arkimaisema (Vardagslandskapet) kulmineras på den internationella landskapsdagen den 20 oktober. I Finland är temat för dagen i år vardagslandskapet.

Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Den internationella landskapsdagen firades för första gången i fjol och då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Det finns ännu gott om tid att planera firandet av landskapsdagen! Som en del av vardagslandskapskampanj delas tips om hur man kan fira landskapsdagen.

Mer information

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi


Målgrupp: