Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2012: Översvämningarna i Norra Österbotten delvis över, i Lappland väntas större vårflöden än vanligt

Pressmeddelande 4.5.2012 kl. 0.00

Bild: Stig Hägglund

Vattenståndet och vattenföringen ökade i vatten i olika delar av landet från och med mitten av april till följd av det varma vädret, snösmältningen och regnen. I slutet av april steg vattenståndet och vattenföringen i vatten i Norra Österbotten till värden som betydligt överskred medelvärdet för tidpunkten, och översvämningsvattnen täckte vidsträckta områden. Den stora vattenföringen i Siikajoki, Kalajoki och Pyhäjoki orsakade översvämningar men har börjat minska, och likaså har de översvämmade områdena på tusentals hektar börjat krympa.

Vattenföringen i Kiminge älv ökar ännu under de närmaste dagarna och kommer att vara som störst, 500–550 m3/s, i slutet av veckan. Detta värde är betydligt större än vårflödet i genomsnitt. ”Isarna i Kiminge älv är i rörelse och isdammar har lokalt höjt vattenståndet och lett till att vägförbindelser brutits och hus omringats av översvämningsvatten. Isarna stannar troligen något upp under de närmaste dagarna. Norra Österbottens ELY-central följer med situationen”, berättar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

Vädret förutspås bli kallare, vilket har som följd att vattenföringen inte längre ökar i åar norr om Kiminge älv och flödestopparna skjuts framåt. Enligt prognoserna infaller flödestopparna i Ijo älv och Kuivajoki i mitten av maj och i Simojoki i slutet av maj, och de kommer sannolikt att vara i vanlig storleksklass eller större än så. Islossningen i Simojoki har kommit igång, och det finns en risk för att det uppstår isdammar i älven. Nästa vecka kan det uppstå isdammar även i Kuivajoki och Olhavanjoki samt Ijo älvs sidoarm Siuruanjoki.

Flödestopparna vid sydvästkusten och i Södra Österbotten var mindre i april än i mars.

Eventuellt stora översvämningar i Lappland i slutet av maj

Vintern håller sitt grepp om Lappland än så länge, men i synnerhet i södra Lappland väntas större flödestoppar än vanligt i slutet av maj, för att där finns så mycket snö. I Kittilä föreligger en risk för stora översvämningar på grund av den stora snömängden, och sannolikheten för att skadegränsen överskrids i slutet av maj är enligt den nuvarande prognosen ca 50 %. Hur stora översvämningar det uppstår i Lapplands åar beror dock på vädret under snösmältningen; om snön smälter i flera etapper kan flödestopparna bli av helt normal storlek.

Vattenståndet högre än vanligt i sjöar i mellersta och östra Finland och i Birkaland

Vattenståndet i många sjöar i mellersta och östra Finland och i Birkaland har uppnått eller håller på att uppnå värden som är högre än i allmänhet den här tiden av året. Vattenståndet i sjöar i Kymmene älvs vattensystem, i synnerhet utmed Mäntyharjustråten, Keitelestråten och Saarijärvistråten, har stigit eller håller på att stiga till värden som överskrider medelvärdet för tidpunkten. Små sjöar når sitt maximivattenstånd ännu denna vecka men de stora sjöarnas ytor fortsätter att stiga ännu ett par veckor. Vattenståndet i Längelmävesi och Mallasvesi i Birkaland är redan nu högre än normalt och kommer att stiga ytterligare 5–25 cm under de närmaste veckorna – enligt prognosen kommer nivån bli så hög som den inte varit en enda gång sedan år 1995. Sjöarna i norra delen av Vuoksens vattensystem når i dag eller under de närmaste dagarna sitt maximivattenstånd, som kommer att vara högre än vanligt. Saimens yta stiger före början av juli med 40–50 cm från nuvarande nivå, och kommer då att överskrida långtidsmedelvärdet med 20–40 cm.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, SYKE, tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 0400 148 603, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 0400 148 541, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Esko Kuusisto, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 831 9165, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 353 9329, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 740 2549, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 148 545, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Till början av sidan


Målgrupp: