Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av år 2014: Vattenrik december vid kustens vattendrag, varning för svaga isar i landets södra och mellersta delar

Pressmeddelande 02-01-2015 kl. 13.13

Jokimaisema_marraskuu2014.jpg  

Bild: Mirjam Orvomaa

2014 var ett speciellt år med tanke på vattentillståndet då vårflödena på många håll förblev små på grund av den snöfattiga vintern. Vid flera observationsställen mättes årets största flöden i början av januari eller först i november–december, i stället för den sedvanliga tidpunkten på våren. Speciellt i älvarna på syd- och sydvästkusten mättes årets största flöden först i början av december. Det kallnande vädret under julen gjorde att vattenföringen och vattenstånden sjönk i hela landet, med problem med kravis på vissa håll i slutet av månaden. Vattenstånden och vattenföringen steg endast en aning under det mildare vädret vid årsskiftet.

Isarna fortfarande svaga i söder samt på stora sjöar och strömområden

Sjöarna i landets södra och mellersta del fick istäcke under köldperioden vid julen, och de största sjöarna, såsom Näsijärvi och Päijänne, frös under nyåret. Kölden ökade istjockleken även i söder, på många håll upp till 10 cm, före vädret blev mildare. Varning för svaga isar i landets södra del samt på stora sjöar. I början av vintern kan skillnaderna mellan strandområden och öppna fjärdar eller strömområden ställvis vara märkbara.

Då man rör sig på isarna bör man alltid försäkra sig om att isen är hållbar under hela resan. Isen på fjärdarna, som endast för några dagar sedan frusit, är ännu bedrägligt tunn, även om det finns ett tjockt lager av is vid stränderna. "Dessutom har det mildare vädret under de senaste dagarna försämrat situationen. Isarna är svaga vid strömområden och man ska inte gå ut på älvarnas isar i landets södra och mellersta del”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Stigande flöden vid syd- och västkusten

Det milda vädret under de senaste dagarna och dagens rikliga regn ökar vattenföringen i vissa älvar vid syd-, sydväst- och västkusten. Vattenföringen väntas dock förbli relativt låg.

”Enligt prognosen blir vädret igen kallare på söndagen och vattenföringen förväntas då börja sjunka”, säger hydrolog Noora Veijalainen vid Finlands miljöcentral. Norrut och i inlandet hålls flödena låga i början av januari, vilket är typiskt för vintern. Isen höjer dock ännu ställvis vattenståndet i vissa älvar och åar.

I januari hålls sjöarnas vattenstånd i Insjöfinland vid nuvarande nivå eller sjunker. Vattennivån i Saimen och Päijänne stiger i januari ännu cirka 5 cm.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 731 fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: