Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2012: Snöbelastningen har ökat snabbt vid sydkusten, isarna fortfarande tunna i hela landet

Pressmeddelande 1.2.2012 kl. 0.00
Bild: Jouko Lehmuskallio

Även om det snöade ställvis kraftigt i januari, är snöbelastning inte för tillfället exceptionellt stor någonstans i landet. ”Snöns vattenvärde är i största delen av landet typiskt för tidpunkten eller mindre än det”, berättar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral. Mest ökade snöbelastningen vid sydkusten i mitten av månaden, med ca 30 mm på tio dagar.

Sjöisarna i hela landet var i januari klart tunnare än medelvärdet för tidpunkten. Trots köldperioden blir inte istäcket nödvändigtvis mycket tjockare då det finns ett tjockt täcke med isolerande pudersnö på isen. Sjöisarna i landets södra och mellersta del är på många håll fortfarande svaga, och det lönar sig inte att färdas på dem med fordon. En del av isens totaltjocklek utgörs av stöpis, som uppstått av snö, så totaltjockleken berättar inte hela sanningen om isens bärkraft.

Kravis höjer älvars och åars vattenstånd

"På grund av den stränga kölden fryser åar och älvar till och det uppstår kravis, vilket i många av vattendragen resulterar i höjt vattenstånd", berättar hydrolog Bertel Vehviläinen. Av denna orsak är vattenståndet högre än vanligt i bl.a. Kymmene älv, Eura å, Merikarvianjoki, Siikajoki, Ijo älv, Kalajoki, Pyhäjoki och Kemi älv. I Kymmene älv har ELY-centralen med hjälp av sprängningar lyckats avvärja uppkomsten av skadligt högt vattenstånd som beror på kravisproppar. I Siikajoki har kravisen höjt vattenståndet nästan två meter, till en nivå som motsvarar det genomsnittliga vårflödet, men nu har ökningen dock stannat av. Den stränga kölden förutspås fortsätta i hela landet till början av nästa vecka. Detta betyder att även problemen med kravis möjligen också fortsätter.

På grund av vintervädret håller sjöarnas vattenstånd och åarnas vattenföring på att minska och kommer att göra det också i februari. Saimen, som uppnått medelvattenståndet för tidpunkten, utgör dock ett undantag, för dess vattenstånd kommer att förbli på ungefär samma nivå som nu även i februari. Vattenståndet i Puulavesi vid Mäntyharjustråten i Kymmene älvs vattendrag ligger fortfarande exceptionellt högt men börjar småningom minska. Vattenföringen i Kymmene älv kommer under de närmaste veckorna fortsättningsvis att vara stor för tidpunkten, vilket ökar risken för problem med kravis.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 0400 148 541, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 0400 148 603, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 353 9329, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 740 2549, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, SYKE,
  tel. 040 561 5533, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral, SYKE, tel. 040 148 545, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Till början av sidan


Målgrupp: