Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet

Pressmeddelande 2.6.2017 kl. 11.39
Levin Taalovaara Ounasjoelta kuvattuna
© Bild: Tatu Moilanen

Till följd av den kalla våren infaller vårflödena i norra och östra Finland tydligt senare än vanligt, ställvis rentav rekordsent. I vissa delar av Lappland är en andra flödestopp ännu att vänta, så vårens högsta vattenstånds- och vattenföringsvärden uppnås först i juni.

I vattensystemen och grundvattnen i sydvästra Finland och Birkaland syns torkan redan tydligt, och för tillfället  är vattenreserverna ställvis ovanligt låga. ”Exempelvis i Längelmävesi har vattenståndet i slutet av maj varit på lägre nivå bara två gånger under en tidsserie på över 100 år, nämligen åren 1942 och 2003”, berättar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.

I en del sjöar i sydvästra Finland, Birkaland och Tavastland är vattennivån exceptionellt låg för tidpunkten och börjar snart sjunka långsamt. I exempelvis Pyhäjärvi i Säkylä, Längelmävesi och Tarjanne kommer vattenståndet att vara exceptionellt lågt hela sommaren.

Vattennivån i merparten av de stora sjöarna i mellersta och östra Finland kommer att stiga i juni till den genomsittliga vårnivån. Vattenståndet i Päijänne kommer att vara lägre än vanligt i juni och i Pielinen något högre än genomsnittet för tidpunkten.

Ny flödestopp i åarna i Lappland i mitten av juni

Vattenståndet i Ounasjoki, Torne älv och Ivalojoki väntas nå en andra topp kring mitten av juni. Vid Tana älv kommer man dock redan före mitten av juni att uppleva en större flödestopp än i genomsnitt.

Enligt Finlands miljöcentrals forskare Kalle Sippel smalt snön i år i två etapper på grund av det kalla vädret i slutet av maj. Detta jämnar å andra sidan ut flödestopparna, och den följande flödestoppen i åarna kommer sannolikt att vara av samma storleksklass som den första. Rikliga regn under snösmältningen kan emellertid ännu förändra situationen.

Topparna för vattenståndet i de naturliga sjöarna i Norra Österbotten och Kajanaland kommer att infalla vid månadsskiftet maj-juni, alltså två till fyra veckor senare än vanligt.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarmo Linjama, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 382, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Kalle Sippel, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 646, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: