Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

Pressmeddelande 3.10.2017 kl. 11.16
Puula 25.9.2017
© Bild: Johanna Korhonen

Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.

Senare hälften av september var mindre regnig, och vattennivån och vattenföringen började sjunka på många ställen.

Regnen i oktober förutspås medföra ökad vattenföring

Enligt prognoserna kommer vädret åter att bli regnigare i början av oktober, vilket kan leda till större vattenföring i vattendragen vid kusten. ”De rikligaste regnen förutspås komma till södra och sydvästra kusten, där jordmånen är relativt torr. Vattenståndet väntas sålunda inte där nå översvämningsvärden, åtminstone inte ännu i oktober”, berättar hydrolog Juho Jakkila vid Finlands miljöcentral.

Till följd av de rikliga regnen i början av september ligger vattenståndet i de stora sjöarna i naturtillstånd i östra Finland fortfarande över en halv meter högre än medelvärdet för tidpunkten. Den regnigare tid som nu är att vänta kommer att hålla vattenståndet i Pielinen och Kallavesi på betydligt högre nivå än vanligt under hela oktober. Saimens vattenstånd förutspås stiga under hela resten av hösten på grund av det ökade tillflödet från sjöarna i Saimens övre lopp.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 215,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: