Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Nyheter - nyheter


Publicerad
Klimatlösningar finns redan – Hur kan Finland möta utmaningarna i IPCC-rapporten?

I rapporten som publicerades i måndags av den internationella klimatpanelen konstateras att klimatförändringen ändrar liv på land, till havs och i atmosfären. Även varje höjning på en tiondels grad ut...

13-08-2021
Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpas...

10-06-2021
Skräp transporteras i de nordliga haven även långa sträckor - följ skräpets rutter!

Havsskräp transporteras långa sträckor. Skräpets rutter i Östersjön och Arktiska havet kan följas online i sommar på webbplatsen för det internationella projektet Plastic in a Bottle.

07-06-2021
Leif Schulman ny generaldirektör för Finlands miljöcentral

Statsrådet har idag utnämnt fil. dr. Leif Schulman till generaldirektör för Finlands miljöcentral för perioden 1.1.2021–31.10.2025. Schulman övergår till sin nya tjänst från Naturhistoriska centralm...

19-11-2020
Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!

Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar.

08-06-2020
Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin

Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att ...

17-01-2020
Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finlän...

09-12-2019
Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande eff...

04-12-2019
Rapport om miljöns tillstånd i Europa publiceras den 4 december

Europeiska miljöbyrån EEA publicerar nästa vecka den sjätte rapporten Europas miljö – läge och utblick 2020. Vart femte år granskar rapporten den europeiska miljöpolitiken, tillståndet och trenderna i...

29-11-2019
Vraket av mudderverket Veli sanerat utanför Hangö

Marinen har tillsammans med Finlands miljöcentral utfört en vraksaneringsoperation utanför Hangö. All olja kunde avlägsnats från mudderverket Veli som sjönk utanför Hangö 1987.

21-10-2019
Tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi inleds

Undervisar man i cirkulär ekonomi i grundskolorna i din kommun, delas överbliven mat ut till kommuninvånarna, utnyttjas överbliven mark i byggandet eller är lösningarna inom cirkulär ekonomi ett av kr...

02-05-2019
Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning

En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av m...

13-12-2018
Hur står det till med Skärgårdshavets födoväv?

Intressenter och beslutsfattare i Skärgårdshavets region har nu möjlighet att berätta för forskarna om hur de ser Skärgårdshavets ekosystem och dess funktioner, samt om de av havsmiljöns varor och tjä...

12-03-2018
Ny nordisk studie om friluftsliv och integration

De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett e...

14-06-2017
Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttra...

02-08-2016
Vattenområdet som grumlas på grund av muddringen för hamnen Bronka sträcker sig inte till Finlands havsområde

Muddringsarbetet för hamnen Bronka, som byggs direkt innanför översvämningsdammen utanför S:t Petersburg, har enligt observationer på satellitbilder orsakat ett omfattande grumligt vattenområde längst...

12-10-2015