Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Den största oljebekämpningsövningen på Östersjön genom tiderna genomförs idag i havsområdet utanför Helsingfors

Pressmeddelande 29.8.2012 kl. 12.00

SYKE, HELCOM och Helsingfors stads räddningsverk informerar

Foto: SYKE

Den årliga Balex Delta-oljebekämpningsövningen, enligt avtalet om skyddet av Östersjön, ordnas idag i havsområdet utanför Helsingfors. I år är övningen större än någonsin: tiotals inhemska organisationer, mer än 20 oljebekämpningsfartyg, mer än 50 andra fartyg eller båtar samt sammanlagt mer än 500 personer från Finland, de övriga Östersjöländerna och området som hör till Europeiska unionen deltar. Övningen samordnas av Finlands miljöcentral SYKE.

De finländska myndigheterna och frivilligkårerna övade oljebekämpning redan tisdagen den 28 augusti på nationellt plan och den internationella övningen började när de olika ländernas stora oljebekämpningsfartyg hade anlänt på onsdagsmorgonen.  I båda övningsdagarna deltar materiel och personal från Helsingfors, Västra och Östra Nylands samt Kymmenedalens räddningsverk. Gränsbevakningsväsendet, sjöstridskrafterna och Meritaito Ab spelar en viktig roll med sin fartygs-, luftfartygs- och båtmateriel samt med sin personalinsats.

Under övningen simuleras en allvarlig fartygsoljeolycka på Finska viken, ett av världens mest sårbara och livligaste havsområden. Deltagarna får föreställa sig en situation där ett tankfartyg har rammat ett ro-ro-fartyg och 15 000 ton råolja har läckt ut i vattnet ur tankfartyget. I stället för olja släpps torv ut i vattnet under övningen.

Under övningen testas både den nationella och den internationella nivån på samarbetet mellan oljebekämpningsorganisationen och -materielen på Finska viken. Övningen omfattar hela oljebekämpningsorganisationens verksamhet från larm till logistik för uppsamlat avfall. På havet och vid kusten övas utplacering av oljelänsar, oljesanering, strandskydd, fjärr- och närkartläggning av olja, beredskap inför strandrengöring samt logistik och tvättning av nedoljade djur. Ett viktigt element i övningen är också användning av det nya Boris2-lägesbildsystemet i informationsförmedlingen mellan olika organisationer och i ledningen av oljebekämpningsarbetet.

Antalet oljetransporter på Östersjön och i synnerhet på Finska viken har ökat under de senaste åren och samtidigt ökar risken för en stor fartygsolycka. Länderna runt Östersjön har med ett avtal förbundit sig att bekämpa olja som hamnar i havet i sina respektive områden och att bistå varandra i oljebekämpning.  Vid en stor oljeolycka behövs hjälp från grannländerna och därför övar länderna bekämpning tillsammans varje år.

En betydande del av finansieringen av årets övning har erhållits från EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd (DG ECHO).

Brochyr (på finska):

Mer information

Överinspektör Heli Haapasaari, Finlands miljöcentral SYKE, 
tfn 040 179 3050, fornamn.efternamn@miljo.fi

Maritime och response specialist Hermanni Backer, HELCOM, 
tfn 046 850 9199, fornamn.efternamn@helcom.fi

Brandmästare Markku Rissanen, Helsingfors stads räddningsverk, 
tfn 050 385 8293, fornamn.efternamn@hel.fi

Kommunikation

Informationschef Sirpa Pellinen, Finlands miljöcentral, tfn 040 740 2754, fornamn.efternamn@miljo.fi

Informatör Johanna Laurila, HELCOM, tfn 040 523 8988, fornamn.efternamn@miljo.fi

Bilder for media

Öppna dörrar av Balex Delta -fartyg den 30 august 2012 kl 12-14, Katajanokka, porten C

Mer information:


Målgrupp: