Länderna runt Östersjön övar oljebekämpning i Finland i år

Pressmeddelande 01-08-2012 kl. 12.00

SYKE, HELCOM och Helsingfors stads räddningsverk informerar

Oljebekämpningsfartyg Halli i
Balex Delta -övningen 2007 i
Estland. Bild: Jouko Pirttijärvi

Den årliga Balex Delta -oljebekämpningsövningen, enligt avtalet om skyddet av Östersjön (HELCOM), ordnas i år i Finland i havsområdet utanför Helsingfors. Övningen samordnas av Finlands miljöcentral SYKE. Fartyg och besättning från alla länder i Östersjöregionen och från Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) deltar övningen.

Under övningen testas både den nationella och den internationella nivån på samarbetet mellan oljebekämpningsorganisationen och -materielen på Finska viken. Den två dagar långa övningen omfattar hela oljebekämpningsorganisationens verksamhet från larm till logistik för uppsamlat avfall. I år har Balex Delta-övningen utvidgats så att den också omfattar samarbete med EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd (DG ECHO).

De finländska myndigheterna och frivilligkårerna övar oljebekämpning på nationellt plan tisdagen den 28 augusti och den internationella delen av övningen inleds när de olika ländernas stora oljebekämpningsfartyg har anlänt på onsdagsmorgonen den 29 augusti.

Antalet oljetransporter på Östersjön och i synnerhet på Finska viken har ökat under de senaste åren och samtidigt ökar risken för en stor fartygsolycka. Länderna runt Östersjön har med ett avtal förbundit sig att bekämpa olja som hamnar i havet i sina respektive områden och att bistå varandra i oljebekämpning.

Finska vikens viktigaste oljeterminalers oljetransporter

På Östersjön samlas olja upp ur havet med hjälp av fartyg som specialutrustats för denna uppgift. Målet är att samla upp oljan redan på öppna havet innan den når kusten och stränderna. Om oljan når stränderna blir saneringen svår och dyr: det kostar tio gånger mer att samla upp en liter olja från stranden än ur havet.

Mer information

Utvecklingschef Jorma Rytkönen, Finlands miljöcentral SYKE, 
tfn 040 180 1447, fornamn.efternamn@miljo.fi

Brandmästare Markku Rissanen, Helsingfors stads räddningsverk, 
tfn 050 385 8293, fornamn.efternamn@hel.fi


Målgrupp: