Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metallhalterna i Lumijoki i Talvivaara giftiga för organismer

Pressmeddelande 13.11.2012 kl. 10.00

Finlands miljöcental har i sitt laboratorium analyserat nya prover som togs i vattendraget söder om Talvivara i söndags. Observationerna bekräftar miljöcentralens tidigare bedömningar om den dåliga situationen söder om gruvområdet. Problemet är att utöver nickel har halterna av kadmium, aluminium och uran ökat och har i själva verket flerdubblats jämfört med den föregående provtagningen. Enligt de nya mätningarna är halterna giftiga för organismer och den höga aluminiumhalten kan orsaka lokal fiskdöd i värsta fall ända till Laakajärvi.

Skadliga ämnen sprids i stötar

Ämnena har spridits till vattendraget i stötar under söndagen varvid en tillfällig topp syns i de uppmätta halterna. Därefter har halterna i vattendragen sjunkit snabbt. I Lumijoki har toppen redan passerats. Ämnena förekommer tillfälligt dock i så höga halter att de har direkt giftiga konsekvenser för organismer. En modell över ämnenas spridning till Kivijärvi och Laakajärvi görs upp vartefter mätresultaten kommer in.

Halterna av flera ämnen överstiger vad organismerna klarar av

Prover som togs i Lumijoki söndagen den 11 november visar att utöver nickel och zink har dessutom skadliga mängder kadmium, aluminium och uran läckt ut i vattendraget söder om gruvområdet. Nivåer då organismer påverkas överskrids tio- och rentav hundrafalt i fråga om nickel och zink och över tiofalt i fråga om uran. Kadmiumhalterna överskrider tydligt den tillfälliga gräns som tillåts enligt förordingen om farliga ämnen. Dessutom har bly, arsenik och koppar läckt ut i vattendraget, men halterna av dessa ämnen är betydligt mindre och vållar inget bekymmer i ljuset av dessa resultat.

Miljöcentralen fortsätter att följa med situationen genom att ta nya prover. Det står klart att man inte helt kommer att kunna avlägsna de skadliga ämnen som läckt ut i naturen. De totala konsekvenserna för vattendragen i området kommer dock att klarna tidigast nästa vår och sommar. 


Mer information

Jaakko Mannio, specialforskare
Finlands miljöcentral
tfn 0400 148 604 (konsekvenser p.g.a. tungmetaller)

Seppo Rekolainen, direktör för Vattencentrum
Finlands miljöcentral
tfn 040 5806 538

Kirsi Norros, kommunikationsdirektör
Finlands miljöcentral
tfn 040 740 1693


Målgrupp: