Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar

Pressmeddelande 02-07-2020 kl. 13.08
Blågrönalger.
Blågrönalger. Arkivfoto. © Pirjo Ferin/SYKE

På den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser har man observerat mindre mängder blågrönalger än förra veckan. Det blåsiga och molniga vädret har behärskat förekomsten av ytblomningar av blågrönalger i havsområden och i insjöar. Mängden blågrönalger kan emellertid öka igen när vädret blir varmare och lugnare, så det är väderleksförhållandena under resten av sommaren som avgör hurdan sommaren blir med tanke på blågrönalger.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Bilderna föreställer de vanligaste blågrönalgerna som blommar på Östersjön (uppifrån Aphanizomenon flosaquae, Dolichospermum sp., Nodularia spumigena). Bilderna har tagits utanför Utö med instrumentet Imaging FlowCytobot. Imaging FlowCytobot representerar den nya utvecklingen inom alguppföljning och algforskning eftersom det är ett självständigt opererande mätinstrument som kontinuerligt fotograferar mikroskopiska alger. Med det kan ändringar i algsamhället följas med tjugo minuters mellanrum, vilket är omöjligt med traditionella metoder. Data som instrumentet producerar utnyttjas till exempel vid forskning av klimatförändringens möjliga effekter på Östersjöns algsamhälle.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Forskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 3.7.)
  • Högskolpraktikant Jere Laine, Suomen ympäristökeskus SYKE, tfn. 0295 252 205, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (från 6.7.)

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Forskare Kaisa Kraft, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 970 fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Östersjöns tillstånd

  • Specialforskare Mika Raateoja, Finlandsmiljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Iris Aarola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 189, fornam.efternam@ymparisto.fi

Målgrupp: