Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEs havscentrum fortsätter samla in manetobservationer via Järvi-meriwiki

Pressmeddelande 11.9.2015 kl. 13.12

Kuva: Timo Pulli

Öronmaneter. Bild: Timo Pulli

SYKEs havscentrum samlar nu för sjätte året i rad in allmänhetens observationer av maneter i Östersjön, både på öppna havet och vid kusterna. Manetobservationerna kan rapporteras med ett meddelande på nättjänsten Järvi-meriwiki, som förmedlar informationen till forskarna. På så sätt kan båtförarna bidra till den årliga bedömningen av förekomsten av maneter och till utredningen av miljöfaktorer som påverkar massförekomster.

På sensommaren och hösten kan det finnas så mycket öronmaneter i Östersjön att de trasslar till fiskenät och täpper till vattenintagsrören i kraftverk. Vid behov får kraftverken information om manetförekomster av forskarna vid SYKE.

”Antalet maneter varierar mycket från år till år. År 2013 gjordes bara ett tjugotal observationer, men 2014 fick vi in ett par hundra rapporter under perioden juni-oktober. De tre föregående uppföljningsåren har ett ännu större antal öronmaneter observerats och rapporterats. Varför mängderna maneter varierar är inte exakt känt. Sannolikt påverkas variationen till exempel av vindar och strömmar som för maneter från centrala Östersjön närmare Finlands kust”, berättar specialforskare Maiju Lehtiniemi vid Finlands miljöcentral.

Mest observationer har gjorts under de senaste åren i Skärgårdshavet och Finska viken och till en viss mån också i Ålands hav och Bottenhavet.

Mängden maneter på väg att öka i världens hav

En ökning av antalet maneter har under de senaste årtiondena observerats i vissa av världens havsområden. Troligen gynnas de av att haven blir varmare och eutrofare. Därtill har de fiskar som konkurrerar om näring med maneterna minskat i antal på grund av överfiske. Det finns inga pålitliga långa tidsserier om maneternas riklighet, eftersom de håller dåligt i proverna.

Uppföljningsprogrammen för Östersjön ger inte heller information om manetförekomsternas riklighet och variation från år till år. Därför är allmänhetens observationer av största vikt.

Maneterna (vetenskapligt namn Cnidaria) hör till gruppen geléplankton, som är en del av djurplanktonsamhället på det öppna havet. I norra Östersjön förekommer öronmaneten (Aurelia aurita). Hos oss påträffas nu och då också röd brännmanet (Cyanea capillata), som normalt trivs i salt vatten.

Öronmaneterna är platta och runda och mellan 1 och 20 cm i diameter. De är ofta lätt rosa till färgen och har fyra tydligt framträdande hästskoformade könskörtlar på ryggen. I finska vatten går öronmaneten inte att förväxla med någon annan art.

Öronmaneten livnär sig bland annat på djurplankton. Maneten förlamar sitt byte med hjälp av bränncellerna på dess tentakler. Bränncellerna är dock inte farliga för människan eftersom deras effekt är svag och de inte irriterar huden.

Manetobservationer kan rapporteras med ett meddelande i Havaintolähetti på nättjänsten Järvi-meriwiki:

På Järvi-meriwikis karta kan du följa med manetobservationerna:

Mer information:

Specialforskare Maiju Lehtiniemi, SYKEs havscentrum
tfn 0295 251 356, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Aira Saloniemi, SYKEs kommunikation
tfn 0400 148875, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bilder för media:

Information om maneter i Östersjön-lexikon på nättjänsten Järvi-meriwiki:


Målgrupp: