Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Kommunerna har möjlighet att delta i omfattande samordnad upphandling av el- och gasbilar

Kommunerna har möjlighet att delta i Finlands största samordnade upphandling av el- och gasbilar. Målet med den samordnade upphandlingen, som planerats av Finlands miljöcentral SYKE och KL-Kuntahankin...

19-12-2017
Finska Kulturfonden beviljar betydande finansiering till forskning om jordbrukets inverkan på vattendragen

Finska Kulturfonden har beviljat nästan tre miljoner euro för tvärvetenskaplig forskning som ska söka lösningar för att minska den mängd fosfor som läcker ut i vattendragen från jordbruket och som led...

15-12-2017
Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön

Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraul...

27-11-2017
Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin.

20-11-2017
Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi

Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tj...

21-09-2017
Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätt...

15-09-2017
Finlands miljöcentral och Österbottens räddningsverk ordnar en internationell oljebekämpningsövning i Vasa skärgård

Finlands miljöcentral SYKE och Österbottens räddningsverk ordnar en gemensam oljebekämpningsövning utanför Vasa 28–30.8.2017. I övningen deltar Finlands miljöcentral med 4 fartyg och räddningsverket m...

06-09-2017
Färsk utredning: Återvunnen gödsel påskyndar återvinningen av näringsämnen

Enligt en utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare återvinns näringsämnen i betydligt mindre omfattning i Finland än vad målsättningen är. Följderna är övergödning av sjöar och vattendra...

06-09-2017
Övervakningen av Finska vikens kustvatten fortsätter – djupvatten från Östersjöns huvudbassäng försämrar syretillståndet

Finlands miljöcentral SYKE återupptog i augusti övervakningen av Finska vikens kustvatten efter en paus på ett år. Inverkan av djupvatten som inströmmat från Österjöns huvudbassäng kunde ses i det bot...

01-09-2017
Havsforskningsfartyget Aranda byggs om – renoveringen av specialfartyget utmanar varvskunnandet

Nästan 30-år gamla Aranda kommer att genomgå en grundlig renovering på Rauma Marine Constructions Oy:s (RMC) varv i Raumo. Vid renoveringen förlängs fartyget med sju meter och det blir också mer milj...

17-08-2017
I Tölöviken undersöks en ny metod för iståndsättning av havsbottnar

I närheten av städer är havsbottnen ofta förorenad av skadliga ämnen från mänsklig verksamhet. Samma miljöer är ofta också utsatta för eutrofiering. I Tölöviken genomförs ett forskningsprojekt för att...

11-08-2017
Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol

Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storkarvstammen håller sannolikt på att uppnå sin naturliga maximala storlek i Finland.

03-08-2017
De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5...

02-08-2017
Finländarna uppskattar urbant boende

Allt fler finländare vill bo i en urban miljö, avslöjar den senaste Invånarbarometern. Urbaniseringen är också synlig i de förändrade livsstilarna, till exempel att kaféer och cykling blir allt populä...

22-06-2017
Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena

Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Den exceptionella näringsämnessituationen beror bland annat på pulser av saltvatten från Nordsjön till...

01-06-2017
Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Tjänsten är en del av samarbetet mellan Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

10-04-2017
Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii kommun (50 %), Kitee o...

29-03-2017
Realtidsövervakning av olja i havsvatten installerad på färja mellan Tallinn och Stockholm

Det EU-finansierade projektet GRACE har infört ett system för realtidsövervakning av olja i öppet havsvatten. Den här typen av teknik kan ha stor potential ombord på många olika typer av fartyg som an...

24-03-2017
Mängden oljeutsläpp observerade till havs nästan oförändrad

År 2016 underrättades de finländska myndigheterna om ungefär samma mängd observationer av eventuella fartygsutsläpp av olja i havsområdena som föregående år. 48 utsläpp visade sig vara olja, år 2015 v...

15-03-2017
Gös och abborre har ökat i antal trots storskarvarna

Abborr- och gösfångsterna har inte minskat i områden där det finns rikligt med storskarvar, visar en undersökning gjord av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet.

13-03-2017

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar