Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utfl...

09-12-2019
Nya beräkningar av belastningen på vattendrag: näringsbelastningen från skogsbruket större än tidigare beräknat

Skogsbrukets andel av den totala kvävebelastningen från skogar och myrar är enligt nya beräkningar 16 procent (7 300 ton/år) och av fosforbelastningen 25 procent (440 ton/år). I de nya beräkningarna a...

29-11-2019
Enbart en del av de biologiskt nedbrytbara plasterna bryts ned snabbt också i Östersjön

Finlands miljöcentral SYKE har utrett hur biologiskt nedbrytbart och biobaserat material de facto bryts ned i Östersjöns havsmiljö. Detta utreddes med havsexperiment som pågick i ett år. En del av mat...

14-11-2019
Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet.

15-10-2019
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen

I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenade...

13-09-2019
Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns

En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effe...

11-09-2019
Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren

I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska i...

06-09-2019
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar

Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar m...

29-08-2019
En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts

Utredaren Markku Mylly har färdigställt sin rapport om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda.

28-08-2019
Bedömning av vattenstatusen i Finland: Sjöarnas, åarnas och älvarnas tillstånd i regel oförändrat, kustvattnens tillstånd har försämrats

En ny bedömning av ytvattnens ekologiska status i Finland visar att 87 procent av sjöarnas areal och 68 procent av åarna och älvarna har god eller hög status. Övergödningen är fortfarande det största ...

27-08-2019
Riksomfattande algöversikt 22.8.2019: Minskad algblomning i Finlands havsområden, algmängden i sjöarna mindre än vanligt

Mängden blågröna alger har minskat från förra veckan såväl i sjöarna som i havsområdena.

22-08-2019
Riksomfattande algöversikt 15.8.2019: Algsituationen i Finland har lugnat sig både i havsområdena och sjöarna

Det svala och ostadiga vädret har minskat på algblomningarna både i Finlands havsområden och sjöar. I havsområdena förekommer det ännu blågrönalger i språngskiktet och som lokala ytblomningar. I sjöar...

15-08-2019
Storskarvsbeståndet minskade något

Sommaren 2019 räknades cirka 25 700 storskarvsbon i Finlands havsområden. Häckningsbeståndet minskade med fyra procent, det vill säga tusen bon, jämfört med året innan. Storskarvens häckningsbestånd b...

13-08-2019
Antalet vitkindade gäss i huvudstadsregionen slutade minska

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo ökade med 19 procent jämfört med förra året. Antalet kullar ökade med tio procent och det totala antalet ungar med ...

09-08-2019
Riksomfattande algöversikt 8.8.2019: Algsommaren fortsätter i Finlands havsområden, färre blomningar än vanligt i sjöarna

Observationer tyder på en omfattande ansamling blågrönalger i Österjöns huvudbassäng. Blomning av blågrönalger har även observerats i södra delen av Bottenhavet. Mängden blågrönalger än mindre än vanl...

08-08-2019
Riksomfattande algöversikt 1.8.2019: Det svala och blåsiga vädret har behärskat algblomningarna både i Finlands havsområden och sjöar

Under veckan har det svala och blåsiga vädret behärskat tillväxten av blågrönalger och hållit algerna inblandat i vattnet. Mängden blågrönalger har minskat från förra veckan både i Finlands havsområde...

01-08-2019
Ett varmare Östersjön medför kraftigare blomningar av blågröna alger

Östersjön har värmts upp med i genomsnitt nästan 2°C efter år 1990, de finska havsområdena ännu mer. Näringsbelastningen har tydligt fortsatt att minska under innevarande årtusende, men storleken på d...

25-07-2019
Riksomfattande algöversikt 25.7.2019: Som följd av det varma vädret har mängden blågrönalger ökat både i havsområdena och insjöarna i Finland

Mängden blågrönalger har ökat från förra veckan och om det varma vädret fortsätter ökar sannolikt också ytblomningarna.

25-07-2019
Vrakrisker i Finlands territorialvatten utreds

I ett nystartat forskningsprojekt kartläggs sådana vrak i Finlands territorialvatten som kan förorena miljön om olja läcker ut i havet ur sönderrostade tankar. Samtidigt utreds vilken typ av oljesaner...

18-07-2019
Riksomfattande algöversikt 18.7.2019: Mängden blågrönalger har ökat både i havsområdena och sjöarna i FInland

I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger ökat från förra veckan och det finns rikligt med alger inblandat i vattnet. I sjöarna har också mer blågrönalger observerats än förr...

18-07-2019

1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar