Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional information om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad. Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregio...

15-12-2022
Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden

Exceptionellt viktiga havsmiljöområden i Esbo och Helsingfors har identifierats och kartlagts. Allt som allt upptäcktes 24 mål som klassificerades som lokalt ekologiskt betydelsefulla. Informationen k...

12-12-2022
Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återsp...

01-12-2022
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, ...

22-11-2022
En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön

Resultaten av den fleråriga övervakningen av gipsbehandling av åkrar bekräftar gipsets vattenskyddseffekter. Inga skador har konstaterats på odlingen.

20-10-2022
Omfattande EU-finansiering för Finland för att främja den cirkulära ekonomin för plast

I Finland inleds ett omfattande samarbetsprojekt för att främja den cirkulära ekonomin för plast. Projektet PlastLIFE SIP, som leds av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE), är en del av E...

08-09-2022
Landskapsdagen inbjuder dig att uppleva och fotografera landskapet

Landskapen är en väsentlig del av vårt välbefinnande, livsmiljöns kvalitet och mångfald. Den internationella Landskapsdagen firas torsdagen den 20 oktober. Dagen som firas årligen uppmuntrar alla att ...

05-09-2022
Riskvrak studeras i Utös vatten

Havsforskningsfartyget Aranda ligger sydost om Utö denna vecka. En förundersökning av bogserbåten Simson som sjönk 1978 pågår för en eventuell tömningsoperation av olja.

29-08-2022
Sammanfattning av den riksomfattande blågrönalgöversikten juni–augusti 2022: Till havs observerades rikliga algmängder i somras, blågrönalgsläget i sjöarna låg kvar på samma nivå som under de senaste åren

Sommarens blågrönalgsläge har varierat beroende på väderförhållandena. Algmängderna i havsområden och sjöar nådde sin kulmen under sommarens varmaste perioder i mitten av juli och augusti. Det svalare...

25-08-2022
Fortfarande mer blågröna alger än vanligt, det varma och lugna vädret kan ytterligare öka antalet blågrönalgblomningar under sensommaren

Antalet blågrönalgobservationer har hållit sig stabilt i hela landet. Till följd av det varma vädret är vattnet i sjöar något varmare än genomsnittet, vilket håller i gång tillväxten av blågröna alger...

18-08-2022
Endast regionala förändringar i Finlands storskarvsbestånd

Sommaren 2022 räknades cirka 24 470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variat...

16-08-2022
Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna ...

11-08-2022
I Europa finns det flera åtgärder tillgängliga för att lösa plastutmaningar

I de europeiska länderna genomförs det många åtgärder för att främja cirkulär plastekonomi och för att förhindra plasternas negativa påverkningar. SYKE har utrett olika länders urval av åtgärder. I ut...

11-08-2022
Blågrönalgsläget lugnt i sjöar och till havs, men det varma vädret kan fortfarande öka antalet blomningar mot slutet av sommaren

Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan, även om den nationella situationen i insjöar är lugn. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blåg...

04-08-2022
Havsörnen har en betydande inverkan på storskarvarna

Enligt en ny undersökning påverkar det växande havsörnbeståndet både placeringen för storskarvens häckningskolonier och deras ungproduktion. Havsörnen spelar en allt viktigare roll för att begränsa st...

03-08-2022
Det dåliga blågrönalgsläget till havs har blivit lite bättre, små algmängder i sjöarna

​​​​​​​Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Blågrönalgobservationerna i sjöar har minskat till följd av det blåsiga och regniga vädret, och det dåliga blågrönalgsl...

28-07-2022
Algmängderna fortfarande rikliga till havs, situationen i sjöar bättre än normalt

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Blågrönalgförekomster finns nu i alla havsområden. Rikliga algmängder har observerats särskilt i Skärgårdshavets och Finska vikens kustområden. S...

21-07-2022
Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn

Observationerna av blågröna alger har ökat avsevärt både vid kusten och på öppna havet. Observationerna har ökat både i Finska viken och i Bottenviken. Situationen av blågröna alger i inlandsvattnen h...

14-07-2022
Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt

En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten d...

12-07-2022
Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden ha...

07-07-2022

1
2
3
4
...
6
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar