Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden

Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som d...

9.7.2020
Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet

Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt gen...

6.7.2020
Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar

På den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser har man observerat mindre mängder blågrönalger än förra veckan. Det blåsiga och molniga vädret har behärskat förekomsten av ytblomningar av ...

2.7.2020
Coronavåren har påverkat finländarnas förhållande till naturen i positiv bemärkelse – kunskaperna om de största hoten mot naturen är fortfarande bristfälliga

En fjärdedel av finländarna upplever att deras förhållande till naturen har utvecklats i positiv bemärkelse under coronavåren, framgår av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals barometer om finl...

26.6.2020
Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna

Blågröna alger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar. Den varma perioden i början av juni har främjat ökningen av blågröna alger, vilket är typiskt för en v...

25.6.2020
Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen

Trots det långsiktiga vattenskyddsarbetet har havsmiljön i Skärgårdshavet inte förbättrats på önskat sätt. Mängden näringsämnen, särskilt fosfor, i Skärgårdshavet har minskat bara lite. Forskningsproj...

23.6.2020
Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan

Under midsommarveckan har blågrönalger börjat förekomma i allt större mängder både i sjöar och i Södra och Sydvästra Finlands havsområden. Det ovanligt varma vädret i juni har tidigarelagt den lokala ...

18.6.2020
Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018

På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på et...

17.6.2020
Riksomfattande algöversikt 11.6.2020: Observationerna av blågrönalger har ökat något både i havsområden och i sjöar

Blågrönalgsituationen har inte ändrats på ett betydande sätt från förra veckan, i Södra Finland och i havsområden och i sjöar har mängden observationer ökat endast något. Alla observationer handlar om...

11.6.2020
Riksomfattande algöversikt 4.6.2020: I havsområden förekommer ställvis blågrönalger, knappt några observationer i insjöarna

Blågrönalger har ställvis observerats i Finlands havsområden. I insjöarna har blågrönalger tills vidare endast observerats på två ställen. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan...

4.6.2020
Liksom föregående år är risken för blomningar av blågröna alger i finska havsområden betydlig eller måttlig – det slutliga läget bestäms av sommarvädret

I genomsnittliga väderförhållanden är risken för sommarblomningar måttlig i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i största delen av Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet. I Bottenvike...

4.6.2020
Forskningsfartyget Aranda åker på sommarens uppföljningsresa

SYKE:s forskningsfartyg Aranda beger sig idag måndag ut på sin första forskningsresa. Aranda kunde inte göra vårens uppföljningsresa på grund av coronasituationen. Under två veckor färdas Aranda på no...

1.6.2020
Rotarianerna och Finlands miljöcentral samarbetar kring uppföljningen av blågrönalger

Finlands rotarianer har under våren avtalat med SYKE om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser. Nya observationsplatser har grundats bl.a. på presidentens sommarr...

1.6.2020
Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden har uppdaterats: urbaniseringsgraden i Finland har stigit till över 72 procent

Över 72 procent av finländarna bor i stadsområden framgår av den uppdaterade klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Urbaniseringsgraden har ökat med drygt två procentenheter från år 2010 ti...

29.5.2020
Vinterns fosforbelastning på Östersjön exceptionellt stor i Sydvästra Finland

Vintern 2019–20 var i Finland förutom mäthistoriens varmaste också exceptionellt regnig. I Södra Finland steg åarnas flöden till översvämningshöjder flera gånger. Tre månaders fosforbelastning på Skär...

22.4.2020
Sex lösningar som förbättrar social- och hälsovården för dem som bor på flera orter

Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd informerar Urbanisering, ändrad livsstil och den åldrade befolkningen delar upp människornas liv på många orter. Hälsovården och den offen...

8.4.2020
Finlands marina informationsportal öppnas

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade...

2.4.2020
Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden

Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor o...

31.3.2020
Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år

I månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av...

31.3.2020
Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast

Finlands miljöcentrals utredning ger en mer exakt bild av nedskräpningen i den finländska marina miljön. På stränder i närheten av bosättning är 90 procent av skräpet som kan ses med blotta ögat olika...

24.3.2020

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar