Syke fick en ny delegation

Nyhet 28-06-2023 kl. 13.00
© AdobeStock

Miljöministeriet utsåg en ny delegation för Finlands miljöcentral. Professor i tillämpad ekologi, dekanus Mikko Mönkkönen från Jyväskylä universitet utnämndes till ordförande för delegationen.

Utöver ordföranden består delegationen av 12 medlemmar. Från Syke deltar generaldirektör Leif Schulman och havsanalytiker Jere Riikonen som personalrepresentant. Sekreterare för delegationen är forskningsdirektör Eeva Primmer och Laura Hautalampi är sekreterasassistent.

Delegationen har till uppgift att göra en allmän bedömning av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom miljöområdet, stödja den strategiska planeringen samt främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess intressentgrupper. Den nya delegationens mandatperiod är 1.6.2023–31.12.2026.

Rådgivande delegation 6/2023-12/2026

Ordförande:

 • Dekanus, professor i tillämpad ekologi Mikko Mönkkönen, Jyväskylä universitet

Medlemmar:

 • Forskningsdirektör Laura Höijer (Miljöministeriet)
 • Understatssekreterare Petri Peltonen (Arbets- och näringsministeriet)
 • Direktör för fastighetsutveckling Tuomas Hallenberg (Forststyrelsen)
 • Direktör för samhälls- och miljöenheten Miira Riipinen (Finlands Kommunförbund rf)
 • Head of Business Development Tiina Nakari-Setälä (VTT Oy)
 • Docent, företagare Mari Pantsar (Kari & Pantsar Co.)
 • Direktör Timo Jokelainen (NTM-centralen i Lappland)
 • Professor, prodekan Anne Toppinen (Helsingfors universitet)
 • Ledande sakkunnig Janne Peljo (Finlands Näringsliv)
 • Strategidirektör Pieta Jarva (Baltic Sea Action Group)
 • Havsanalytiker, personalrepresentant Jere Riikonen (Finlands miljöcentral)
 • Generaldirektör Leif Schulman (Finlands miljöcentral)

Forskingsdirektör Eeva Primmer arbetar som sekreterare i den rådgivande delegationen.

Mer information


Målgrupp: