Pekka Leskinen

Enhetsdirektör, professor

© Saara Sivonen

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 295 251 251

Finlands miljöcentral (Syke)
Cirkulärekonomiska lösningar
Adress: Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Twitter
Google scholar
Researchgate

Publicerad 02-01-2023 kl. 1.44, uppdaterad 13-01-2023 kl. 9.59

Ämne:
Målgrupp: