Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 21.6.2018: Ställvis blomningar av blågrönalger i havsområdena och insjöarna

Pressmeddelande 21.6.2018 kl. 14.07
Veilijoita rannalla
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

I Finlands havsområden har blågrönalger upptäckts i Vederlax, Nystad och Jakobstads kuster samt i Aspö. I insjöarna har en aning blågrönalger observerats, rikligt endast på några observationsplatser. Kraftig vind kommer sannolikt att behärska ytblomningar av blågrönalger. Mera på finska

Stor karta om veckans 25 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (21.6.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE (från 25.6.)
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (21.6.)

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE (från 25.6.)
tfn. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE (21.6.)
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi

Informations assistent Tuula Rosberg, Finlands miljöcentral SYKE (från 25.6.)
tfn. 0295 251 573, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: