Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Pressmeddelande 29-03-2017 kl. 9.30
Hinku-kuntien päästöt
© SYKE

Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med  i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii kommun (50 %), Kitee och Lieksa (36 %) samt Lojo och Raumo (35 %).  I övriga kolneutrala kommuner, så kallade Hinku-kommuner, sänktes utsläppen med i genomsnitt 23 %.

Den största orsaken till att klimatutsläppen har minskat är övergången från fossila bränslen till förnybar energi. När det gäller fjärrvärme har kommunerna ersatt olja med vedbaserade energikällor. I fastigheter som inte hör till fjärrvärmenätet har man investerat i värmepumpar och vedenergi. Även byggnadernas energieffektivitet har förbättrats och elförbrukningen har minskat tack vare att tillvägagångssätten har ändrats.

De största genomsnittliga utsläppsminskningarna har inriktats på energisektorn. Utsläppen i Hinku-kommunerna minskade särskilt inom eluppvärmning (50 %), förbrukningsel (41 %) och inom industrins elförbrukning (38 %). Minskningen av utsläpp var betydande också inom oljeuppvärmning (45 %) och inom fjärrvärme (39 %). Om takten förblir densamma kommer oljeuppvärmningen i Hinku-kommunerna att ha upphört under första halvan av 2020-talet. Mindre minskningar uppnåddes inom avfallssektorn (22 %) och inom trafiken (16 %). Svårast att uppnå kraven på utsläppsminskningar var det inom jordbruket.

Gemensamma anskaffningar för solkraftverk, smart belysning och bilar drivna på el och biogas

Hinku-nätverket har under de senaste åren haft en stor inverkan på antalet solkraftverk i Finland. 2016 inledde Finlands miljöcentral SYKE, KL-Kuntahankinnat Oy och Hinku-nätverket en gemensam, nationell anskaffning av solkraftverk, vilket i ett slag ledde till en beställning på ungefär hundra solkraftverk i Finland.  Kuntahankinnat konkurrensutsatte ett ramavtal där finansiering ingår. På detta vis behöver kommunen inte reservera medel från investeringsbudgeten till anskaffningen av kraftverket och inte heller ha hand om konkurrensutsättningen.  

Ramavtalet är öppet i tre och ett halvt år till och alla kommuner, samkommuner, kommunalt ägda företag och församlingar i Finland är välkomna med. Miljöcentralens Hinku-team utarbetar under detta år en modell som kan tillämpas också för andra energiteknologier. Många kommuner är till exempel intresserade av smart belysning för gator och motionsspår samt av bilar som drivs med el och biogas. Målet är att från kommunalt håll få ihop en investeringsförbindelse på 30 miljoner euro för nya gemensamma anskaffningar.

Kommunerna har goda möjligheter att uppnå kolneutralitet 2030

Hinku-kommunerna har lovat att minska utsläppen av växthusgaser inom sitt område med 80 % från 2007 års nivå fram till 2030.  Kommunerna är på god väg att nå målet. Särskilt efter 2010 har utsläppen minskat mycket snabbt. 

Hinku-kommunernas energilösningar har varit kostnadseffektiva och bidragit till sysselsättningen i områdena. Såväl kommunerna, det lokala näringslivet och invånarna har genomfört åtgärder som minskar på utsläppen.

”Hinku-kommunernas erfarenheter och resultat värderas högt när Finland söker kostnadseffektiva medel för att uppnå EU:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Utmaningen kan också bli en möjlighet”, säger den ansvarige ledaren för Hinku, professor Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral.

Fredrikshamn med i Hinku

Fredrikshamns stadsfullmäktige beslöt tisdagen den 28 mars att delta i Hinku. Fredrikshamns styrkor är vind- och solproducerad el samt ett gasnät som skapar möjligheter för en omfattande användning av biogas. Enligt prognosen för utsläppsutvecklingen fram till 2030 blir Fredrikshamns minskning av koldioxidutsläpp 80 % av utsläppen 2007.

Mer information

Projektets ansvarige ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn +358 295 251 629 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledare för Hinku-teamet, planeringsingenjör Pasi Tainio, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn +358 295 251 676, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hinku-kommunikation, kommunikationsexpert Ulla Ala-Ketola, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn +358 40 740 1656, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

HINKU-kommunernas kommundirektörer och kontaktpersoner

Bilder för massmedierna

Webbtjänster:

I Hinku-nätverket ingår 36 kommuner

Hinku-kommunerna som eftersträvar kolneutralitet har förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 % av 2007 års nivå fram till 2030. I Hinku-nätverket ingår för tillfället 36 kommuner: Asikkala, Fredrikshamn, Hangö, Hyvinge, Tavastkyro, Ii, Ilomants, Ingå, Joensuu, Kitee, Kuhmoinen, Laitila, Villmanstrand, Lieksa, Liperi, Lojo, Masku, Muhos, Mynämäki, Nurmes, Outokumpu, Padasjoki, Parikkala, Björneborg, Borgå, Pyhäjärvi, Raseborg, Raumo, Rautjärvi, Ruokolahti, Sjundeå, Tohmajärvi, Tyrnävä, Nystad och Valtimo. Kommunernas totala invånarantal är hela 678 200. Flera nya kommuner överväger att ansluta sig till nätverket.


Målgrupp: