Ledarna i de kolneutrala (HINKU) kommunerna: "Det lönar sig att vara föregångare när det gäller att dämpa klimatförändringen"

Pressmeddelande 01-10-2013 kl. 13.00

På fredagen offentliggörs den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCCs femte rapport, som presenterar den nyaste vetenskapliga kunskapen om klimattillståndet. De 14 kommundirektörerna i de s.k. HINKU-kommunerna, kommuner som strävar efter koldioxidneutralitet, poängterar i samband med offentliggörandet av klimatrapporten att det är möjligt att skynda på minskningen av växthusgasutsläppen och samtidigt skapa en ekonomisk grogrund för Finlands utveckling i framtiden.

HINKU_loppuseminaarin-osallistujat_IMG_3059_keskikok556.jpg

"Vi kolneutrala kommuner vill visa exempel och verka som föregångare när det gäller att dämpa klimatförändringen. Vi ser här en möjlighet eftersom efterfrågan på lösningar med små utsläpp stadigt ökar i världen.

Vi ser klimatförändringen som ett allvarligt hot, som kräver globalt ansvar och målmedvetna handlingar av det finländska samhället. Vi har förbundit oss att sträva mot en minskning på 80 procent i kommunens utsläpp från nivån 2007 till 2030.

Vi ser att det lönar sig att dämpa klimatutsläppen också med tanke på den regionala välfärden. En förbättring av energieffektiviteten och energisparande möjliggör betydande kostnadsbesparingar.  En ersättning av fossila bränslen med inhemska förnybara energikällor är ofta ekonomiskt lönsam, ökar energisjälvförsörjningen och förbättrar landets bytesbalans.

Vi uppmuntrar andra kommuner att med sitt eget beslutsfattande påverka de klimatutsläpp som orsakas av den egna verksamheten och övriga utsläpp som uppstår i området. Kommunerna har en avgörande roll i planeringen av energiproduktionen, byggandet, planläggningen, trafiken och den offentliga upphandlingen.

Vi samarbetar med näringslivet, invånarna och experterna för att hitta lösningar som utom att de främjar en minskning av utsläppen också främjar den kommunala ekonomin, företagens verksamhetsförutsättningar, sysselsättningen och invånarnas trivsel.  Vi är öppna för ny teknologi och nya handlingsmönster som kan främja välfärden i våra kommuner."

Underteckningar

Juri Nieminen
kommundirektör
Asikkala
Jouko Mäkinen
stadsdirektör
Hangö
Markku Kehus
kommundirektör
Ii
Anne Heusala
kommundirektör
Kuhmoinen
Rauli Lumio
kommundirektör
Masku 
Seija Österberg
kommundirektör
Mynämäki
Jukka Alkio
stadsdirektör
Laitila
Simo Juva
stadsdirektör
Lojo
Heikki Jaakkola
kommundirektör
Padasjoki
Hans Olander
kommundirektör
Parikkala

Parikkala Thomas Flemmich
vs. stadsdirektör
Raseborg

Kari Koski
stadsdirektör
Rauma
Juha-Pekka Isotupa
kommundirektör
Sjundeå
Atso Vainio
stadsdirektör
Uusikaupunki

Mer information:

Juri Nieminen, kommundirektör, Asikkala
Tfn 044 778 0210, fornamn.efternamn@asikkala.fi

Jouko Mäkinen, stadsdirektör, Hangö
Tfn (019) 220 3210, fornamn.efternamn@hanko.fi

Markku Kehus, kommundirektör, Ii
Tfn 050 388 1800, fornamn.efternamn@ii.fi

Anne Heusala, kommundirektör, Kuhmoinen
Tfn 020 638 3101, fornamn.efternamn@kuhmoinen.fi

Rauli Lumio, kommundirektör, Masku
Tfn 050 5146 991, fornamn.efternamn@masku.fi

Seija Österberg, kommundirektör, Mynämäki
Tfn 044 783 7300, fornamn.efternamn@mynamaki.fi

Jukka Alkio, stadsdirektör, Laitila
Tfn 050 517 3115, fornamn.efternamn@laitila.fi

Simo Juva, stadsdirektör, Lojo
Tfn (019) 369 4321, fornamn.efternamn@lohja.fi

Heikki Jaakkola, kommundirektör, Padasjoki
Tfn 040 580 5410, fornamn.efternamn@padasjoki.fi

Hans Olander, kommundirektör, Parikkala
Tfn 044 7811 250, fornamn.efternamn@parikkala.fi

Thomas Flemmich, vs. stadsdirektör, Raseborg
Tfn 019-289 2100 , fornamn.efternamn@raasepori.fi

Kari Koski, stadsdirektör, Rauma
Tfn (02) 834 3000, fornamn.efternamn@rauma.fi

Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå
Tfn (09) 2606 1233, fornamn.efternamn@siuntio.fi

Atso Vainio, stadsdirektör, Uusikaupunki
Tfn 040 567 5047, fornamn.efternamn@uusikaupunki.fi

Jyri Seppälä, professori, Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen vastuullinen johtaja
Tfn 040 740 1708, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Leena Karessuo, johtaja, Alueet ja yhdyskunnat, Kuntaliitto
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja vuosina 2008–2013
Tfn 050 66 738, fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi


Målgrupp: