Klimatförändring - pressmeddelanden

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, ...

22-11-2022
Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt

En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten d...

12-07-2022
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

05-05-2022
Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde

En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön har färdigställts. Enligt den kommer temperaturen, isförhållandena, syrehalten och hela ekosystemet i Östersjön att förändras i takt...

11-04-2022
Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner

Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kom...

23-02-2022
Vid Montrealprotokollets partsmöte beslutade man att den globala uppföljningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorerade växthusgaser ska utvecklas

Goda nyheter vid Montrealprotokollets 33:e partsmöte: halterna i atmosfären av CFC-11-gas, som bryter ner ozonskiktet, har återgått till den sjunkande trend som rådde före utsläppskrisen 2018. Vid möt...

02-11-2021
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

16-08-2021
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 5,5 procent år 2019

Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp minskat med 5,5 procent år 2019 jämfört med föregående år.

31-05-2021
Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation

Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av...

06-04-2021
Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018

På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på et...

17-06-2020
Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elp...

10-02-2020
Undersökning: En kontrollerad förändring av kostvanor kan ge klimatfördelar, förbättra nutritionen och hjälpa till att bevara jordbruket i Finland

Matkonsumtionens klimatpåverkan kan minskas med cirka 40 procent genom en sådan förändring av kostvanorna som uppfyller näringsrekommendationerna, visar en Policy Brief-översikt från den 10 maj, som u...

14-05-2019
Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen

Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygt...

15-01-2019
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr...

09-11-2018
De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt

I de kolneutrala kommunerna (Hinku-kommunerna), som eftersträvar ambitiös utsläppsminskning, ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp av växthusgaser ...

31-08-2018
Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr

Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli...

20-03-2018
Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar. Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gä...

16-01-2018
Kommunerna har möjlighet att delta i omfattande samordnad upphandling av el- och gasbilar

Kommunerna har möjlighet att delta i Finlands största samordnade upphandling av el- och gasbilar. Målet med den samordnade upphandlingen, som planerats av Finlands miljöcentral SYKE och KL-Kuntahankin...

19-12-2017
Kolneutrala kommuners klimatutsläpp minskat med nära en tredjedel på åtta år

Inom nätverket av kolneutrala kommuner (Hinku) har kommunernas utsläpp sjunkit med i genomsnitt 29 % under åren 2007–2015. De kommuner som lyckats sänka sina utsläpp mest är Ii kommun (50 %), Kitee o...

29-03-2017
Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral rekommenderar att utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser och vars kylkrets kräver montering på plats säljs i kombination med kvalificerad installa...

06-02-2017

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar