Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången

Pressmeddelande 23-03-2020 kl. 11.00
Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap. Civilsamhällesorganisationer och regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts.
stadslandskap
Nu kan man nominera kandidater till tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. I tävlingen välkomnas projekt som är inriktade på såväl stadslandskap som landsbygdslandskap och som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap. Bild Kai Widell.
I tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt tillämpas en bred definition på begreppen landskap och landskapsprojekt, och de kandidater som nomineras får gärna representera olika slag av projekt som genomförts under de senaste åren. Såväl traditionella som nya synvinklar på landskap välkomnas. Projekten kan hänföra sig till natur- eller kulturlandskap, landsbygd eller stad. Områdena kan utgöra värdefulla landskap eller kulturmiljöer, men tävlingen riktar sig också till projekt kring vardagsmiljöer och restaurering av landskap som försämrats.
 
Tävlingsbidragen ska lämnas in till miljöministeriet senast den 4 september 2020. Vinnaren offentliggörs på det landskapssymposium som ordnas i Ständerhuset i Helsingfors den 4 november 2020. Landskapssymposiet är ett riksomfattande evenemang där man diskuterar genomförandet av den europeiska landskapskonventionen i Finland.
 
Det projekt som utses till Finlands bästa landskapsprojekt blir samtidigt också Finlands kandidat till Europarådets landskapspris. Priset, som delas ut vartannat år, omfattas av den europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till 2006. De projekt som deltar och premieras i tävlingen bidrar till landskapskonventionens mål och bör utgöra goda exempel på landskapsvård i vår världsdel.
 
Vinnaren av tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt 2018, Nationalstadsparken i Kotka, fick ett hedersomnämnande i tävlingen om Europarådets landskapspris hösten 2019. Detta erkännande är det första av sitt slag för Finlands del. Själva landskapspriset 2019 tillföll ett schweiziskt projekt för restaurering av vattenleden i floden Aire.
 

Mer information

 
Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, annika.uddstrom@ymparisto.fi
Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi
 
Betesdjur
Betesdjur är viktiga i vården av kulturlandskap. Bild Samuli Helldman.
 

Målgrupp: