Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader

Pressmeddelande 15-10-2020 kl. 13.39

Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2020. Miljöministeriet ordnar en fototävling för att fira dagen och Maa- ja kotitalousnaiset arrangerar guidade landskapspromenader. Landskapens jubileumsår pågår då den europeiska landskapskonventionen fyller 20 år.

Fota landskap på den internationella landskapsdagen 20.10.2020

För att fira den internationella landskapsdagen ordnar miljöministeriet en fototävling med temat "Landskapsdagen 2020". I hurdana landskap firar du den internationella landskapsdagen 20.10.2010, fotografera dagens landskap och delta i tävlingen!

Utö by landskap
Bilder Riku Lumiaro.

"Internationella landskapsdagen omfattar både landskap som identifierats som särskilt värdefulla och vardagliga landskap, både på landsbygden och i städerna. Juryn uppmuntrar till att fotografera landskap på ett mångsidigt sätt. På så sätt får man en sammanställning av hur Finland såg ut på landskapsdagen.", berättar miljörådet Tapio Heikkilä, som fungerar som ordförande för juryn i fototävlingen.

Juryn bedömer bilderna och vinnaren belönas med ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop. Ett antal andra meriterade bilder belönas med bokpris. Bildskörden från fototävlingen visas på miljöministeriet och eventuellt på de evenemang som ministeriet ordnar samt på tävlingens webbplats.

Den internationella landskapsdagen har redan på förhand beretts med en #arkimaisema-fotokampanj som inleddes på Instagram i september och firar vardagliga landskap. Titta på bilderna, delta även själv och inspirera andra att observera vardagens landskap. Följ även kampanjkontot @arkimaisema.

Delta i en landskapspromenad

Internationella landskapsdagen firas också med guidade landskapspromenader som ordnas av Maa- ja kotitalousnaiset. Promenader ordnas på olika håll i Finland 18–21.10.2020, dessa leds av landskapsexperter i Maa- ja kotitalousnaiset. En del av promenaderna ordnas virtuellt. Information om landskapspromenaderna hittas på Maa- ja kotitalousnaisets webbplats.

Fototävlingens vinnare belönas i Landskapssymposiet

Vinnaren i den internationella landskapsdagens fototävling belönas vid Miljöministeriets Landskapssymposium den 4 november 2020. Förutom att belöna vinnaren i fototävlingen belönas även Finlands bästa landskapsprojekt 2020, som skickas för att tävla om Europarådets landskapspris. Under evenemanget hörs även mångsidiga inlägg om aktuella landskapsfrågor.

Autumn väg landskap
 

Internationella landskapsdagen firas årligen på initiativ av Europarådet i alla länder som omfattas av den europeiska landskapskonventionen. Syftet med den europeiska landskapskonventionen är att planera, vårda och skydda landskapen. Under landskapsdagen vill man fästa uppmärksamhet vid att landskapen är en väsentlig del av allas kulturarv, identitet, välbefinnande och livsmiljöns kvalitet samt mångfald.

Internationella landskapsdagen firas i år för fjärde gången. Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar Finlands Hembygdsförbund, Centralen för lantbruks- och hushållskvinnor, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för de Europeiska kulturmiljödagarna.


Mer information

  • Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

 


Målgrupp: