Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Expertarbete - nyheter


Publicerad
Ny kunskap som stöd för att trygga mångfalden i skogarna

I METSO-programmets forskningsseminarium berättas om ny kunskap om förekomsten av skogsarter, såsom tickor, pollinerare och ekorrar. I seminariet får man också höra om nya sätt att utnyttja geografisk...

10-11-2021
Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpas...

10-06-2021
Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finlän...

09-12-2019
Ny nordisk studie om friluftsliv och integration

De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett e...

14-06-2017