Forskning och experiment för en hållbar urbanisering

Andelen av befolkningen som bor i städer ökar överallt i världen. Av finländarna bor redan cirka 70 procent i stadsregioner, globalt gör över hälften av befolkningen det. Urbaniseringen anses ofta som en ekonomiskt lönsam utvecklingstrend, men den skapar utmaningar när det gäller social och ekologisk hållbarhet.

Finlands miljöcentral producerar information och lösningar som främjar en hållbar urbanisering. Vi erbjuder beslutsfattarna, medborgarna och andra intressegrupper information i anslutning till stadsutveckling. Vi förstärker stadsbornas roll som verkställare av hållbar utveckling och vi drar nytta av försökskulturen. Vårt mål är att erbjuda städerna nycklarna till hållbara val.

Vi samlar forsknings- och utvecklingsverksamhet som främjar hållbarhet för städerna och stadsregionerna. Ett mål för oss är också att öka miljöperspektiven i stadsforskningen och förstärka det internationella samarbetet i branschen.

”Om vi vill att stadsborna ska göra hållbara val, behövs det lösningar som stöder dessa på lokalnivå”

- Emma Terämä, direktör för programmet om hållbar urbanisering (2018 - 2020)

Tyngdpunkter

fokusarea_en.jpg
 

Mer information

Marko Tainio


Direktör  Marko Tainio,
Programmet om hållbar urbanisering
tfn. +358 295 252 127, fornamn.efternamn@syke.fi

Pressmeddelanden

Leif Schulman.

SYKEs nya vision: hållbarhetsomställning!

03-11-2021
 Finland hör till världens ledande land då det kommer till överkonsumtion. Vårt ohållbara levnadssätt accelererar ytterligare naturförlusten och klimatförändringen, som båda är betydande globala miljökriser. Likt många andra västerländska länder behöver vi i Finland en omedelbar kursändring som förnyar hela samhället och möjliggör ett hållbart levnadssätt.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 02-01-2018 kl. 9.56, uppdaterad 12-04-2022 kl. 11.21
Målgrupp: