Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskning och experiment för en hållbar urbanisering

Andelen av befolkningen som bor i städer ökar överallt i världen. Av finländarna bor redan cirka 70 procent i stadsregioner, globalt gör över hälften av befolkningen det. Urbaniseringen anses ofta som en ekonomiskt lönsam utvecklingstrend, men den skapar utmaningar när det gäller social och ekologisk hållbarhet.

Finlands miljöcentral producerar information och lösningar som främjar en hållbar urbanisering. Vi erbjuder beslutsfattarna, medborgarna och andra intressegrupper information i anslutning till stadsutveckling. Vi förstärker stadsbornas roll som verkställare av hållbar utveckling och vi drar nytta av försökskulturen. Vårt mål är att erbjuda städerna nycklarna till hållbara val.

Vi samlar forsknings- och utvecklingsverksamhet som främjar hållbarhet för städerna och stadsregionerna. Ett mål för oss är också att öka miljöperspektiven i stadsforskningen och förstärka det internationella samarbetet i branschen.

”Om vi vill att stadsborna ska göra hållbara val, behövs det lösningar som stöder dessa på lokalnivå”

- Emma Terämä, direktör för programmet om hållbar urbanisering

Tyngdpunkter

fokusarea_en.jpg
 

Mer information

Marko Tainio


Direktör  Marko Tainio,
Programmet om hållbar urbanisering
tfn. +358 295 252 127, fornamn.efternamn@syke.fi

Pressmeddelanden

Valokuva Helsingin Vanhankaupunginlahdelta.

Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen

26.8.2020
I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands miljöcentrals (SYKE) utredning. Också återinförandet av NTM-centralernas besvärsrätt även i fråga om lokala planer finns bland rekommendationerna till reformen av markanvändnings- och bygglagen.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 2.1.2018 kl. 9.56, uppdaterad 31.3.2021 kl. 8.08
Målgrupp: