Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskning och experiment för en hållbar urbanisering

Andelen av befolkningen som bor i städer ökar överallt i världen. Av finländarna bor redan cirka 70 procent i stadsregioner, globalt gör över hälften av befolkningen det. Urbaniseringen anses ofta som en ekonomiskt lönsam utvecklingstrend, men den skapar utmaningar när det gäller social och ekologisk hållbarhet.

Finlands miljöcentral producerar information och lösningar som främjar en hållbar urbanisering. Vi erbjuder beslutsfattarna, medborgarna och andra intressegrupper information i anslutning till stadsutveckling. Vi förstärker stadsbornas roll som verkställare av hållbar utveckling och vi drar nytta av försökskulturen. Vårt mål är att erbjuda städerna nycklarna till hållbara val.

Vi samlar forsknings- och utvecklingsverksamhet som främjar hållbarhet för städerna och stadsregionerna. Ett mål för oss är också att öka miljöperspektiven i stadsforskningen och förstärka det internationella samarbetet i branschen.
 

”Om vi vill att stadsborna ska göra hållbara val, behövs det lösningar som stöder dessa på lokalnivå”

-Emma Terämä, direktör för programmet om hållbar urbanisering

 

 

 

Tyngdpunkter

fokusarea_en.jpg
 

Mer information:

Emma Terämä, direktör för programmet om hållbar urbanisering

Pressmeddelanden

Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin

17.1.2020
Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utarbeta en stadsstrategi.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 2.1.2018 kl. 9.56, uppdaterad 11.7.2019 kl. 13.25
Målgrupp: