Färre oljeutsläpp än tidigare observerades till havs

Pressmeddelande 04-03-2016 kl. 16.05

År 2015 underrättades de finländska myndigheterna om betydligt färre observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än föregående år. 47 utsläpp visade sig vara olja, år 2014 var antalet 68. I tolv fall inleddes en undersökning i anslutning till utsläppen. Största delen av utsläppen var mycket små och inträffade i närheten av hamnar och stränder. Det största enskilda utsläppet uppskattades vara cirka 0,77 kubikmeter olja.

Östersjön har klassificerats som ett mycket känsligt havsområde och därför är det förbjudet att släppa ut olja i vattnet. Under de senaste åren har utsläppen på öppet hav minskat. Man hoppas att sjöfarare i fortsättningen ska fästa uppmärksamhet vid hur de agerar även i närheten av hamnar.

Finlands observationer av oljeutsläpp i Östersjon 2015

Övervakningen av oljeutsläpp innebär internationellt samarbete

I havsområden observeras oljeutsläpp genom flygövervakning och satellitbilder. Med hjälp av satellitbildtjänsten CleanSeaNet som tillhandahålls av Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) övervakades Finlands havsområden med hjälp av cirka 200 bilder. Eventuella oljeutsläpp som upptäcks på bilderna granskas alltid på plats.

Helsingforskonventionen HELCOM förpliktar kuststaterna till regelbunden flygövervakning av havsområdena. Med Finlands gränsbevakningsväsendes övervakningsflygplan kan man observera olja genom molntäcket och på upp till tio kilometers avstånd från flygplanets rutt. Planen har också utrustning som kan identifiera fartyg.

Finlands gränsbevakningsväsendes övervakningsflygplan Dornier 228. Bild: Katsuhiko Tokunaga
Finlands gränsbevakningsväsendes övervakningsflygplan Dornier 228. © Katsuhiko Tokunaga

År 2015 övervakade Finlands övervakningsflygplan Östersjön under sammanlagt 490 timmar. De livligaste fartygsrutterna övervakas i samarbete med i synnerhet Sverige och Estland. Finland deltar även aktivt i internationella övervakningsoperationer där övervakningsflygplan från flera länder intensifierat övervakar ett på förhand fastställt havsområde.

I juni 2015 deltog bevakningsflygdivisionens övervakningsflyg DO228 med besättning i Östersjöländernas gemensamma övervakningsoperation SuperCEPCO2015 i Ålborg i Danmark. Danmark, Estland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige deltog också. I samband med övervakningsoperationen deltog samma finländska flygplan och besättning i en Oil On Water-övning i norska Stavanger, där även Norge, Frankrike och USA deltog.


Målgrupp: