Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finska vikens undervattensrev och Skärgårdshavets raviner undersöks av tre forskningsfartyg

Pressmeddelande 20.5.2013 kl. 10.06

Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Åbo universitet informerar


Finlands miljöcentral SYKEs, samt Helsingfors och Åbo universitets forskningsfartyg Muikku, Saduria och Aurelia åker på måndag för första gången tillsammans ut för att undersöka undervattensnaturen, bl.a. undervattensreven utanför Hangö udd och Skärgårdshavets raviner.

Under den två veckor långa forskningsresan undersöks Finska vikens och Skärgårdshavets syreförhållanden, bottenfauna och vattenkvalitet. Under den första veckan samarbetar Muikku med Tvärminne zoologiska stations forskningsfartyg Saduria. Under den andra veckan samarbetar Muikku med Skärgårdshavets forskningsinstituts forskningsfartyg Aurelia.

”Utanför Hangö udd kommer det att vara mest spännande att undersöka livet på undervattensreven. De här grunda områdena är speciellt viktiga för ytterskärgårdens fiskar, växter och ryggradslösa djur”, berättar forskningsledaren på Muikku, forskningsprofessor Markku Viitasalo från SYKEs havscentrum.

”Under den andra veckan ser jag speciellt fram emot att med hjälp av en robotkamera filma de upp till 100 meter djupa raviner som korsar Skärgårdshavet. Så vitt jag vet har de aldrig tidigare filmats och vi vet inte med säkerhet vad bilderna kommer att visa”, konstaterar Viitasalo.

Den forskning som nu utförs på de tre forskningsfartygen hör till VELMU, programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön, som i år har beviljats ca 1,3 miljoner euro av miljöministeriet. Den kunskap som produceras inom VELMU används blad annat då man försöker minska miljöeffekterna av grustäkt och muddring samt då man planerar byggnation i kust- och havsområden, inklusive var vindkraftsparker, farleder och naturskyddsområden ska placeras. VELMUs målsättning är att främja skyddet av Östersjöns mångfald samt att stöda ett hållbart utnyttjande av de naturresurser som havet erbjuder.

Muikku återvänder till västra hamnen i Hangö den 31. maj 2013.

Tilläggsinformation:

Forskningsprofessor Markku Viitasalo, forskningsledare på Muikku, Finlands miljöcentral SYKE, tel. 040 503 4848, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Professor Alf Norkko, forskningsledare på Saduria, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet, tel. 050 5686766, förnamn.efternamn@helsinki.fi

Stationsföreståndare Jari Hänninen, forskningsledare på Aurelia, Skärgårdshavets forskningsinstitut, Åbo universitet, tel. 050 4017838, förnamn.efternamn@utu.fi

Chefredaktör Aira Saloniemi, webbtjänster, Finlands miljöcentral SYKE, tel. +358 400 148875, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Hangon edustan tutkimusalue

Bild 1. Forskningsområdet utanför Hangö udd. Forskningen fokuserar förutom på att kartera bottenfaunan på de djupa mjukbottnar även på de undervattensrev som finns i områdets grundare delar (de vita och ljusblåa områdena på kartan). Kartan baserar sig på en djupmodell framtagen av institutionen för geografi vid Åbo universitet.

Kuva 2. Tutkimusalueet  Saaristomeren eteläreunalla. Tutkimuskohteena ovat erityisesti Jurmon kaakkoispuolella ja Nauvon eteläpuolella sijaitsevat syvänteet. Kartta perustuu Turun yliopiston maantieteen laitoksen laatimaan syvyysmalliin.

Bild 2. Forskningsområdet i Skärgårdshavet södra del. Forskningen fokuserar speciellt på de djupsänkor som finns sydost om Jurmo samt söder om Nagu. Kartan baserar sig på en djupmodell framtagen av institutionen för geografi vid Åbo universitet.


Målgrupp: