Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskningsfartyget Aranda övergår till biobränsle – för uppvärmning används redan bioolja tillverkad av återvunna råvaror

Pressmeddelande 1.4.2015 kl. 15.04

Aranda-piippu

Foto: Juha Flinkman, SYKE

Finlands miljöcentral och VG-Shipping Ab meddelar 30.3.2015

Havsforskningsfartyget Arandas kolbelastning minskar märkbart när fartyget börjar använda inhemsk bioolja tillverkad av biprodukter från livsmedelsindustrin såsom använd vegetabilisk olja och fiskrens. Redan från början av året har bioolja använts för uppvärmning.

"Fartygets besättning och besökare ombord har lagt märke till att lukten från värmepannan för tankarna till traditionella engelska fish and chips dvs. lukten från avgaserna berättar mycket om varifrån bränslet kommer."

 

"Försöken fortsätter nu med att man i fartygets huvudmaskin under de kommande resorna börjar bränna en blandning av mineralbaserad diesel och bioolja medan man försöker hitta det optimala förhållandet så att maskinerna går bra och ekonomiskt med en så stor andel bioolja som möjligt. Den avfallsbaserade biooljan som ska användas ombord på fartyget tillverkas vid VG-Shippings produktionsanläggning i Nystad. Ju större andel bioolja bränslet innehåller, desto mindre blir fartygets kolbelastning", berättar utvecklingschef Juha Flinkman vid SYKE:s havscentrum.

 

"Forskningsfartyget Aranda byggdes i slutet av 1980-talet när man behövde ett nytt fartyg för den finländska havsforskningen som lämpade sig för isförhållandena. Syftet var att Aranda skulle bli den finländska skeppsbyggnadskompetensens skyltfönster. Aranda, som togs i bruk 1989, har lyckats mycket bra på denna punkt då man inte har behövt göra några större ändringar".

 

Aranda förnyas också i andra avseenden

 

Nya samarbetspartners innebär fler resdagar i Arandas årsprogram: Naturresursinstitutet LUKE gör årliga resor med Aranda för att bedöma fiskstammarna i havet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI använder Aranda i sin uppföljning av Östersjön i samarbete med havscentrumet.

 

Förnyandet begränsas inte endast till nya samarbetsprojekt som ökar kostnadseffektiviteten. Den tredje avtalsperioden med rederiet VG-Shipping som inleddes vid årsskiftet för med sig stora teknologiska förändringar som minskar Arandas miljöbelastning. SYKE:s certifierade miljösystem EKOSYKE har konstaterat att Arandas kolbelastning är en av de största enskilda källorna i SYKE:s verksamhet. Denna belastning har redan minskats genom att man i samarbete med rederiet har gjort en energieffektivitetsutredning för Aranda som bland annat lett till att man genom att omsorgsfullt planera forskningsresor har kunnat minska bränsleförbrukningen.

 

Ifjol fick Aranda också ett betydande anslag för förnyelse av hela fartyget så att det kan utföra sina uppgifter till slutet av sin livscykel på 2030-talet. Bränslereformen som nu inletts och de förändringar som ska göras 2015–2018 gör att Aranda utöver sin energieffektivitet och den mångsidiga forskningsinfrastrukturen som står till många samarbetspartners förfogande också blir ett av de fartyg som minst belastar miljön i Östersjön och Arktiska havet.  

 

 

Ytterligare information

 

Utvecklingschef Juha Flinkman, SYKE:s havscentrum tfn 0295 251115 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överinspektör Jukka Pajala, SYKE:s havscentrum tfn 0400 920 922 fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projektchef Emilia Mustonen, VG-Shipping Oy, tfn 041 507 3267 fornamn.efternamn@meriaura.fi


Målgrupp: