Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av april 2014: Våren är tidig i landets södra och mellersta delar, i Lappland har vårflödena inte ens börjat

Pressmeddelande 02-05-2014 kl. 13.32

MOWP_20140426_009.jpg

Bild: Mirjam Orvomaa

Vårtopparna för vattenstånden och vattenföringarna i sjöarna, åarna och älvarna i landets södra och mellersta delar förekom tidigare än normalt och på många håll var de sällsynt små. Vattenstånden hade i dessa områden en nedgående trend. Också grundvattennivåerna har på grund av den tidiga våren redan börjat sjunka, men för närvarande avviker de inte avsevärt från det normala medelvärdet för tidpunkten.

Sjöisarna lossnade i landets södra och mellerst delar 2–4 veckor tidigare än normalt, ställvis till och med rekordartat tidigt. ”Till exempel lossnade isarna i Näsijärvi och Kallavesi rekordtidigt för den 150 år långa observationsperioden”, konstaterar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Isarna har börjat bli svagare också i norra Finland. SYKE varnar för de svaga sjöisarna  i Kajanaland, norra Österbotten och södra Lappland. Man ska akta sig för att gå på åars och älvars isar i Lappland.

I Lappland har översvämningarna inte börjat

Det något kallare vädret har hejdat ökningen av vattenföringen i Lapplands åar och älvar. Vädret blir åter varmare nästa vecka och då ökar vattenföringen. Vårflödets toppar infaller sannolikt i slutet av maj eller början av juni.

”I västra Lappland kan vi vänta oss normala eller något större översvämningar. Det är möjligt att skadegränsen överstigs i Kittilä och Torne älv, men den slutliga nivån på översvämningen avgörs dock av smältperiodens väder. På andra håll i Lappland förutspås normala eller mindre översvämningar”, berättar ledande hydrolog Bertel Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

Vattenföringarna i åarna och älvarna i norra Österbotten och södra Lappland har redan börjat sjunka. I Oulankajoki stiger vattenföringen i medlet av maj till nära den normala vårtoppen. I Kajanaland stiger vattenstånden i sjöarna i naturtillstånd till vårens maximala höjd i medlet av maj.

Söder om linjen Uleåborg-Idensalmi-Joensuu håller vattenstånden på att sjunka, medan det är typiskt att de stiger i maj. Vattenstånden i många sjöar blir i sommar lägre än normalt på grund av den snöfattiga vintern och då det regnat mycket lite under våren, som dessutom har varit tidig.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 215, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: