Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2015: Isarna tunnare än normalt och tjäle sällsynt i största delen av landet, rikligt med snö i Norra Finland

Pressmeddelande 03-03-2015 kl. 13.07

  Kaatuneita puita talvisessa metsässä. Kuva: Essi Myllyniemi

Bild: Essi Myllyniemi

Snöbelastningen på byggnadernas tak måste fortfarande följas upp i landets mellersta och norra delar, för även om syd- och sydvästkusten är nästan snöfria, finns det ordentligt med snö på andra håll i landet. Till exempel i Kajanaland och Tornedalens södra delar finns det klart mera snö än i genomsnitt i början av mars och snöbelastningen överstiger ställvis 200 kg/m2.

Vattendragens istäcken är däremot i största delen av landet tunnare än i allmänhet i denna fas av vintern. ”I söder började sjöisarna smälta redan i slutet av februari trots att det vanligtvis sker först i slutet av mars. Issmältningen började dock också förra vintern vid samma tidpunkt som nu”, berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. ”Det finns stora regionala skillnader i de relativa mängderna stöpis och kärnis, och man får inte invagga sig i tron att isen håller på basis av dess sammanlagda tjocklek. Åarnas och älvarnas isar är svaga i hela landet och har smultit helt på många ställen i de södra delarna av landet. Man ska inte längre röra sig på åarnas och älvarnas isar och även akta sig för sjöisarna i södra Finland.

Även tjälen är tunn i en stor del av landet. ”I vinter har det funnits knappast alls tjäle med undantag av norra Finland, vilket har försvårat speciellt avverkning. Det tjocka, isolerande snötäcket och den fuktiga jorden samt regnen har gjort bildningen av tjäle långsammare och förhindrat den. Om vi inte får en lång period med sträng köld i mars, blir tjälperioden nästan obefintlig”, konstaterar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral.

Kallare väder sänker åarnas och älvarnas vattenföring

Snösmältningen som beror på det milda vädret och eventuella regn ökar ytterligare vattenföringen en aning under de första dagarna i mars på sydkusten och på västkusten i vattendragen söder om Vasa.  ”Efter detta förutspås det att vädret blir kallare och vattenföringen i åarna och älvarna sjunker”, berättar hydrolog Miia Smolander vid Finlands miljöcentral.

Sjöarnas vattenstånd är i hela Finland nära medeltalen för tidpunkten eller något över medelvärdet, och vattenståndet i sjöarna i naturtillstånd förutspås förbli ganska nära de nuvarande nivåerna i mars. Vattenståndet i Päijänne förutspås sjunka i mars 10-15 cm och Saimen bibehålla den nuvarande nivån.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 603, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Esko Kuusisto, Finlands miljöcentral SYKE,
    tfn 0295 251 330, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hydrolog Miia Smolander, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: