Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2017: Snöbelastningen på tak ställvis stor i norra och östra Finland – stora hallars tak bör granskas

Pressmeddelande 1.3.2017 kl. 13.18
Hiihtäjä helmikuussa Kuusamossa
© Bild: Mirjam Orvomaa

Snöbelastningen ökade i slutet av februari kraftigt i östra och norra Finland, där det nu allmänt taget finns 100–150 kilogram snö per kvadratmeter. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att följa snöläget på stora hallars tak i början av mars och vid behov avlägsna snö från taken. Vanliga bostadshus hör inte till riskobjekten. Det finns endast lite snö i västra och södra Finland.

”Tidigare år har konstruktionsfel i tak till stora hallar och andra byggnader med stor räckvidd oftast kommit fram först när snöbelastningen ökat till 80–100 kilogram per kvadratmeter, så nu är det viktigt att man håller ett öga på snöbelastningen på sådana här byggnader i norra och östra Finland. Vid behov måste man avlägsna snö från taken”, påminner ledande hydrolog Bertil Vehviläinen vid Finlands miljöcentral.

”Egnahemshus och andra bostadsbyggnader hör inte till riskobjekten vad gäller snöbelastningen på tak. Snarare är risken stor att snöskottare och snö- och ismassor faller ner från tak”, berättar Vehviläinen.

Vattenföringen i åar i södra och sydvästra Finland ökar till följd av regn och snösmältning

Vattenföringen i åar och älvar i södra och sydvästra Finland kommer att öka på grund av regn och snösmältning som har förutspåtts till början av mars. Vattenståndet i åar och älvar stiger i början av mars men efter ett par varmare dagar förväntas vädret åter bli kallare, så topparna blir relativt små.

Sjöarnas vattenstånd rör sig huvudsakligen kring genomsnittet för tidpunkten, men ställvis i Birkaland och Mellersta Finland är vattenståndet lägre än genomsnittet för tidpunkten. Under det senaste halvåret har nederbördsmängden ställvis varit till och med mindre än 200 mm söder om linjen mellan Nyslott och Karleby, där nederbörden under denna period i allmänhet är över 300 mm. Till följd av den torra senhösten och snöfattiga vintern kommer vattenståndet i många sjöar sannolikt att vara lägre än vanligt nästa sommar.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 215, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Hydrolog Juho Jakkila, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 215, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Snöbelastningen på tak

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: