Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland

Pressmeddelande 2.3.2018 kl. 11.40
Vanhankaupunginkoski 24.2.2018 J. Korhonen
© Bild: Johanna Korhonen

Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns tydligt mindre is och tjäle än i genomsnitt denna tid av året i hela landet med undantag av de snöfattiga kustområdena i väst och syd. Snöbelastningen är stor för tidpunkten i östra Finland och västra Lappland. De största avvikelserna från medelvärdet för tidpunkten vad gäller isen tjocklek och tjäldjupet finns i östra och norra Finland, där det också finns mest snö.

I östra Finland är sjöisarna ovanligt tunna för årstiden, och i synnerhet andelen kärnis i istäcket är exceptionellt liten. ”Tunnare isar än isarna i februari i år har man uppmätt bara ett par gånger tidigare på observationsplatserna. Också de tidigare vintrarna med tunna isar inföll på 2000-talet. Senast var situationen liknande år 2014, då största delen av isarna i östra Finland var tunnare än nu”, berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Det är fortfarande skäl att följa snösituationen på stora halltak. Hallägare bör aktivt följa snöbelastningen och kontrollera de bärande konstruktionernas kondition och vid behov avlägsna snö från taken. Vanliga småhus hör inte till riskbenägna objekt vad gäller takens hållfasthet. Men det kan uppstå farosituationer även vid dem, om snö eller is faller ner från taken. Man bör helst anlita yrkesfolk till att avlägsna snö från tak.

Vattenståndet och vattenföringen minskar som alltid på vintern

Första hälften av mars förutspås bli kallare än vanligt i södra och mellersta Finland, och vintervädret fortsätter i hela landet. Den stränga kölden har medfört ökad risk för översvämningar orsakade av kravis i Kymmene älvs och Kumo älvs huvudfåra. Den strängaste kölden lättar efter första veckoslutet i mars och samtidigt minskar bildningen av kravis på vid de öppna älvsträckorna.

”Molnfria dagar dämpar solens värme uppkomsten av kravis, och problemen med kravis kommer att vara mindre än i januari och början av februari”, säger hydrolog Jari Uusikivi vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet är ställvis ännu högt i södra och mellersta Finlands sjöar, men sjunker i mars. Vattenståndet i de största sjöarna speciellt i Kymmene älvs, Vuoksens och Kumo älvs vattensystem kommer vara på högre nivå än vanligt ända fram till våren, och det vatten som rinner ut från sjöarna kommer att hålla utloppens vattenföring hög. Saimens yta har börjat sjunka långsamt, och man kommer att fortsätta med ökad avtappning ända fram till sommaren.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jari Uusikivi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 718
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: