Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas

Pressmeddelande 1.2.2017 kl. 13.09
Lumilippa roikkuu katolta. Kuva: Pirjo Ferin
© Foto: Pirjo Ferin

I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att granska snöläget på stora hallars tak och vid behov avlägsna snön från taket. Vanliga bostadsbyggnader hör inte till riskobjekten. I södra och västra Finland finns det endast lite eller inte alls snö.

”I de snörikaste områdena är det skäl att följa snömängden på stora hallars tak, för eventuella konstruktionsfel i taken kommer oftast fram först när snöbelastningen i terrängen ökar till 80–100 kilogram per kvadratmeter”, varnar utvecklingsingenjör Kimmo Söderholm vid Finlands miljöcentral. ”Hallägarna bör se till att snö avlägsnas från taken vid behov”, tillägger Söderholm.

Till följd av det svala vädret har vattenföringen varit liten i hela landet under den senare hälften av januari. Det förekom inga längre tider av kyla under senaste månaden, så det uppstod just inga problem med kravis. Speciellt vid kusten var vädret milt i slutet av månaden, vilket ställvis ledde till större vattenföring vid syd- och sydvästkusten. Enligt prognosen är vädret kallt i början av februari, vilket leder till att vattenföringen fortsättningsvis är liten.

Sjöarnas vattenstånd rör sig huvudsakligen kring genomsnittet för tidpunkten, men ställvis i sydvästra Finland och Birkaland är sjöarnas vattennivå till följd av den regnfattiga hösten lägre än genomsnittet. Om det svala vädret fortsätter kommer vattenståndet i sjöar i naturtillstånd att fortsätta att sjunka under februari, speciellt i sydvästra Finland.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskningsingenjör Jarmo Linjama, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn. 0295 251 382, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Planeringsingenjör Kimmo Söderholm, Finlands miljöcentral SYKE,
  puh. 0295 251 669, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: