Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2015:Vattnet i insjöarna sällsynt kallt, yt- och grundvattnen på många håll högt

Pressmeddelande 4.8.2015 kl. 10.27
Heinäkuun 2015 vesisade Iisvedellä
© Foto: Johanna Korhonen

I och med att juli var regnig och kylig är vattenståndet i vattendragen och grundvattnet på många håll högt. Vattnet i insjöarna har varit mycket kyligt. Ytvattnets temperatur översteg 20 grader endast på fyra officiella observationsplatser under några dagar i juli.

Den högsta vattentemperaturen har denna sommar tillsvidare i stora områden varit lägre än på 20 år.  Också ytvattnets medeltemperatur för juli blev sällsynt låg. Rekordkalla temperaturer mättes dock inte om man ser på de långa observationsserierna. 

”Kallare badvatten i juli än i år har uppmätts till exempel 1962, 1987 och 1996. Också juli 2008 var ställvis kallare än nu”, berättar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Regnen höjde älvarnas och åarnas vattenstånd i Lappland och Österbotten

Regnen i slutet av juli höjde älvarnas och åarnas vattenstånd i synnerhet i Lappland och Österbotten. Vattenföringen i Kemi älv och Ounasjoki samt Oulankajoki steg i månadsskiftet juli-augusti klart över de för tidpunkten normala värdena. I Österbotten håller vattenföringen bland annat i Kala- och Pyhäjoki på att öka.

"Vattenföringen i älvarna och åarna har för det mesta börjat sjunka, men i slutet av veckan kan de eventuella regnen få den att öka igen", förutspår Kalle Sippel vid Finlands miljöcentral. "I synnerhet i Österbotten är marken mycket blöt, varför regn kan höja vattenståndet i små rinnande vattendrag mycket snabbt", fortsätter Sippel.

Nivån i sjöarna nu hög på många håll

Sjöarnas vattenstånd är hög på många håll i norra Finland, Insjöfinland och Österbotten. I Kuusamoregionen har vattenståndet i Kitkajärvi från början av juni hållits ovanligt högt och kan stiga ytterligare före medlet av augusti några centimeter. Vattenståndet i Kemijärvi steg i juli till närheten av regleringens övre gräns och torde förbli högt hela augusti.

Vattenståndet i Saimen är cirka 40 cm över medelnivån för tidpunkten. Det förutspås sjunka under augusti 0–10 cm och sedan fortsätta att hållas under den övre gränsen för den så kallade normalzonen. Enligt prognosen sjunker vattenståndet i Päijänne i augusti 10–20 cm. I Österbotten är vattenståndet bland annat i Lappajärvi och Pyhäjärvi i Pyhäjoki klart högre än normalt för tidpunkten. Nivån i Lappajärvi stiger på grund av regnen under de närmaste dagarna med uppskattningsvis 5–10 cm.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

  • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [ jarkko.j.koskela]
  • Ledande hydrolog Esko Kuuisisto, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 330,
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 439, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: